vzdělávání-01

“Nutno s daleko větší péčí usilovat o to, aby se předcházelo výdajům, než to, aby se zvyšovaly příjmy.”
(Jean Jacques Rousseau – francouzský filozof a pedagog)

Komu poskytujeme finanční vzdělávání?

Školy

Za zásadní považujeme výuku finanční gramotnosti již od útlého dětství. Žáci si z hodin odnáší především praktické návody a zdravé finanční návyky.
Více informací

Firmy

Přinášíme benefit v podobě školení finanční gramotnosti pro zaměstnance. Netradiční obsah semináře jim přinese novou zajímavou dovednost.
Více informací

Veřejnost

Každý dům stojí na pevných základech a právě návštěva našich seminářů Vám poskytne návod, jak postavit pevné základy Vašeho finančního rozpočtu.
Více informací

Školy

Mezi nejdůležitější část našeho vzdělávacího programu patří bezpochyby vzdělávání žáků a studentů. Za zásadní považujeme výuku finanční gramotnosti již od útlého dětství. Naším cílem je, aby si studenti díky naší interaktivní výuce uvědomili hodnotu peněz, zvládaly základní finanční situace, správně zacházely s penězi a uměly dlouhodobě hospodařit. Žáci si tak z hodin odnesou především praktické návody a finanční návyky, které jim usnadní cestu životem.

Firmy

Lidé jsou denně vystavováni útokům finančních institucí a nejrůznějších nabídek. Ať pracujete sami na sebe nebo máte zaměstnance, o vydělané prostředky se Vás snaží denně někdo připravit: výhodná koupě, nízké splátky, navýšení plateb na produkty i návrhy na změny smluv. Pro firmy přinášíme benefit v podobě školení finanční gramotnosti pro management i zaměstnance. Netradiční obsah semináře přinese novou dovednost lidem, kteří budou umět efektivně hospodařit, nebudou ve finanční tísni a spokojenost projeví v precizní a kvalitní práci ve firmě. Školení probíhá formou společné přednášky nebo individuálního finančního koučinku vybraných pracovníků.

Veřejnost

Každý dům stojí na pevných základech a právě návštěva našich seminářů Vám poskytne návod, jak postavit pevné základy Vašeho finančního rozpočtu. Semináře jsou určeny pro širokou věkovou i příjmovou skupinu. Často naše přednášky zahrnují i tréninky modelových situací, kdy si účastníci mohou vyzkoušet situace z každodenního života a jak na ně správně reagovat. Mezi základní témata patří hospodaření s penězi, aktuality z finančních a kapitálových trhů, rizika a následky neuvážených finančních kroků a marketingová odolnost. Lidé s vysokou finanční gramotností mohou klidně spát a soustředit se na navýšení příjmu při zachování současných výdajů.