O své budoucnosti rozhodujte již dnes.

Finanční gramotnost ve školách a firmách.

Čím dříve se lidé naučí financím rozumět, tím spíše předejdou problémům a rizikům.

Studenti i zaměstnanci shledávají náš způsob výuky jako přínosný a zábavný, a co víc, dává jim smysl.

co na nás školy a firmy oceňují:

Přinášíme konkrétní příklady z reálného života.

Předáváme gramotnost, nenabízíme žádné produkty ani služby.

Informace dokážeme předat srozumitelně a s nadhledem.

Absolventi a instituce získají certifikát o absolvování kurzu.

Osnova kurzu

Délka kurzu: školy: 4-6 týdnů (2h týdně); firmy: 4-6 hodin (1 školící den)
Finanční oblasti: Orientace na finančním trhu, osobní finance, finanční plán domácnosti, právní a daňové minimum spotřebitele.

  • Osobní rozpočet - tvorba rozpočtu, nakládání s přebytkem a schodkem rozpočtu.
  • Osobní finance - bilance majetku a závazků, stanovení cen, správa aktiv a pasiv, cíle klienta.
  • Finanční trh - finanční služby, finanční produkty, platební styk.
  • Právní a daňové základy - daňové základy finančních operací, legislativní minimum.
  • Firemní finance - rozpočty nákladů a výnosů, zdroje financování, zajištění zboží a průmyslových objektů, firemní portfolio.

Studenti a učitelé o nás říkají

Proč to
děláme?

Finanční gramotnost je prostě důležitá

Těší nás velký zájem mladých lidí o naše kurzy.

Podobně jako studenti vnímáme rozdíl ve správě rozpočtů. Znalosti rodičů jsou stále důležitý základ, ale v dnešní rozvíjející se době již většinou nestačí. Ve své praxi osobního poradenství se denně setkáváme s lidmi, kteří dlouze řeší následky problémů vzniklých právě nedostatečnou gramotností. Tomu chceme předejít, protože peníze by měly být prostředek k poznání a spokojenosti, nikoliv ke stresu a starostem.

Přijdeme i do vaší školy

Jste studentem či kantorem ekonomiky (společenských věd) nebo vám prostě jde o to, aby vaše škola byla finančně gramotná? Neváhejte nás kontaktovat.