O své budoucnosti rozhodujte již dnes.

Finanční gramotnost na středních a vysokých školách.

Čím dříve se lidé naučí financím rozumět, tím spíše předejdou jejich problémům a rizikům.

Studenti shledávají náš způsob výuky jako přínosný a zábavný, a co víc, dává jim smysl.

co na nás školy a studenti oceňují:

Přinášíme konkrétní příklady z reálného života.

Finanční vzdělávání je prestižní pro budoucí studenty.

Dokážeme informace předat studentům srozumitelně.

Studenti i škola získají certifikát o absolvování kurzu.

Osnova kurzu

Délka kurzu: 8 – 12 týdnů (1h týdně)
Finanční oblasti: Finanční trh, osobní finance, firemní financování, právní a daňové minimum.

  • Osobní finance - tvorba rozpočtu, nakládání s přebytkem a schodkem rozpočtu.
  • Osobní finance - bilance majetku a závazků, stanovení cen, správa aktiv a pasiv.
  • Finanční trh - finanční služby, finanční produkty, platební styk.
  • Právní a daňové základy - soustava daní, daňové základy finančních operací, legislativní základy.
  • Firemní finance - rozpočty nákladů a výnosů, zdroje financování, zajištění zboží a průmyslových objektů, firemní produkty.

Studenti a učitelé o nás říkají

Proč to
děláme?

Finanční gramotnost je prostě důležitá

Těší nás velký zájem mladých lidí o naše kurzy.

Podobně jako studenti vnímáme rozdíl ve správě rozpočtů. Znalosti rodičů jsou stále důležitý základ, ale v dnešní rozvíjející se době již většinou nestačí. Ve své praxi osobního poradenství se denně setkáváme s lidmi, kteří dlouze řeší následky problémů vzniklých právě nedostatečnou gramotností. Tomu chceme předejít, protože peníze by měly být prostředek k poznání a spokojenosti, nikoliv ke stresu a starostem.

Přijdeme i do vaší školy

Jste studentem či kantorem ekonomiky (společenských věd) nebo vám prostě jde o to, aby vaše škola byla finančně gramotná? Neváhejte nás kontaktovat.