Poslouchejte náš FinCast

Změny daně z nemovitosti v ČR pro rok 2024

Od roku 2024 odchází ke zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí o 80 % a rozšíření okruhu poplatníků, včetně těch, kteří získali stavební povolení nebo provozují krátkodobé pronájmy typu Airbnb.

Od 1. ledna 2024 došlo k významným změnám v oblasti daně z nemovitých věcí v České republice. Tyto změny ovlivnily jak sazby daně, tak okruh poplatníků.

V roce 2023 platilo daň z nemovitosti v České republice přes 4,2 milionu lidí a firem. Tato daň se vztahuje na téměř 80 procent dospělých obyvatel, kteří vlastní nemovitost.

Navyšování sazeb

Jednou z nejvýznamnějších změn bylo průměrné zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí o 80 %. Toto zvýšení by mělo mít pozitivní dopad na inkaso této daně ve výši 10 mld. Kč. Například sazba u obytné budovy se zvýšila ze 2 Kč na 3,5 Kč na m² nemovitosti. Sazba u garáží se zvýšila z 8 Kč na 14,5 Kč na m².

Změny u lidí, co získali stavební povolení

Další významnou změnou bylo rozšíření okruhu poplatníků. Daň z nemovitosti nově platí také pro ty, kteří získali stavební povolení či staví na pozemku, na kterém již stojí jiná budova. Přiznání musí nově podat také provozovatelé krátkodobých pronájmů typu Airbnb, kteří v obytném domě či jednotce pronajímají místnost a zároveň poskytují další služby, jako je úklid či vynášení odpadků.

Změny na úrovni měst

Kromě změn na úrovni státu, které zahrnovaly zvýšení sazeb a rozšíření okruhu poplatníků, došlo také k úpravám na úrovni měst. Některá města se rozhodla upravit místní koeficienty, což vedlo k dalším změnám v daních z nemovitostí. Tyto změny měly za cíl lépe reflektovat místní podmínky a potřeby. Města tak mohla zvýšit daň například jen pro části obce, ve kterých se nachází průmyslové objekty s negativním dopadem na životní prostředí.

Závěr

Změny v dani z nemovitosti v roce 2024 přinesly významné navyšování sazeb a rozšíření okruhu poplatníků. Tyto změny měly za cíl zvýšit příjmy státního rozpočtu a přispět k jeho konsolidaci. Zatímco některé změny zohlednil správce daně automaticky, v některých případech bylo nutné podat daňové přiznání.

Přihlaste se k odběru newsletteru Finančníků.
Jednou měsíčně vám pošleme souhrn všech novinek ze světa financí a ekonomiky.
© 2023 Finančníci Group s.r.o., IČ: 14386739 – všechna práva vyhrazena
Ochrana osobních údajů
Povinně uveřejňované informace
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram