Poslouchejte náš FinCast

Tisková zpráva EFPA ČR: 11. ročník Soutěže Finanční gramotnost

Byli jsme součástí hodnotící komise 11. ročníku celostátní Soutěže Finanční gramotnosti, společně s kolegyněmi a kolegy z EFPA Czech Republic.

V pátek 29. 4. 2022 jsme byli součástí hodnotící komise 11. ročníku celostátní Soutěže Finanční gramotnosti, společně s kolegyněmi a kolegy z EFPA Czech Republic. Skvělou atmosféru pro žáky vytvořil svou přítomností i ministr financí Zbyněk Stanjura a člen bankoví rady pan Aleš Michl. Velký dík patří ředitelce projektu paní Marii Štefánkové. Jsme rádi součástí projektů, které významně posilují finanční znalosti a připravují mladé lidi do života.

Studentské týmy prošly velmi dlouhou cestu okresních a krajských kol. Prokázaly své finanční znalosti, umění prezentace, obhajoby vlastního projektu a schopnost vypořádat se s našimi dotazy.

Finančníci – Myslíme v souvislotech - EFPA CR

Tisková zpráva EFPA ČR:

Do jedenáctého ročníku Soutěže Finanční gramotnost (SFG) se zapojilo rekordní množství škol a dětí. Letos poměřilo síly téměř 21 tisíc žáků a studentů z 325 škol z celé republiky. „Česko bývá označováno za zemi v exekuci. Statisíce lidí skončily v pasti, což je palčivý celospolečenský problém. To se musí změnit. My se zaměřujeme na prevenci už u dětí, abychom do budoucna neřešily obludné sociální problémy a zpackané životy, proto jsem ráda, že nám počet účastníků roste geometrickou řadou,“ říká Marta Gellová, prezidentka a spoluzakladatelka EFPA ČR, která je odborným garantem celé soutěže. V jednotlivých kategoriích excelovaly děti ze Základní školy Žehušice, Základní školy T.G.Masaryka Poděbrady a z Vyšší odborné škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Domažlice.

Cílem soutěže je pomoci zatraktivnit výuku finanční gramotnosti na školách, doplňovat znalosti žáků, ověřovat jejich úroveň a seznamovat děti se světem peněz. Projekt je zaměřen na rozšíření teoretických i praktických znalostí a dovedností žáků v oblasti finanční gramotnosti, ale i jejich schopností je využít v praktickém životě. „Problematiku finanční gramotnosti považujeme za základní kompetenci pro uplatnění v každodenním životě a i jako nejúčinnější prevenci proti zadlužování“, vysvětluje Marta Gellová. Soutěžící si mohli vyzkoušet svoje kompetence při vytváření kreativních úkolů – případových studií v průběhu krajských kol i celostátního finále, kde se dokonce odborná porota dotazovala finalistů na jejich řešení přímo na místě.

Soutěž má tři kategorie – Kategorie I. pro 1. stupeň ZŠ, Kategorie II. pro 2. stupeň ZŠ (+ nižší třídy víceletých gymnázií) a Kategorie III. pro SŠ (+ vyšší třídy víceletých gymnázií). Hlavním partnerem 11. ročníku byla Abeceda peněz Česká spořitelny, společnost ZFP a pro finálové kolo společnost ART ECON a divadlo Ty-já-tr.

Projekt si klade za cíl vést dnešní žáky k tomu, aby byli schopni finančně zabezpečit sebe a svoji budoucí rodinu a mohli tak plnohodnotně rozvíjet svůj osobní život. Zapojení žáků do této soutěže umožňuje poměřit znalosti zajímavou formou s ostatními spolužáky ve školním kole a v podobě týmů v okresních a vyšších kolech s ostatními školami v celé České republice.

„Začínáme otázkami s jednou správnou odpovědí, přes otázky s více správnými odpověďmi až k praktickým úkolům včetně sestavování rozpočtů, získání financování či založení firmy. Krajská kola jsou zaměřena právě na řešení konkrétních případových studií, které následně nejúspěšnější týmy z každého kraje prezentují před odbornou komisí,“ vysvětlila ředitelka soutěže Marie Štefánková.

S podporou Ministerstva Financí České republiky a České národní banky a jejich aktivním zapojením do soutěže (konzultace otázek, hodnocení výstupů, besedy pro žáky, atd.), se podařilo zajistit i zajímavé ceny pro nejlepší prezentace napříč kategoriemi. Žáci 10. ZŠ Plzeň byli oceněni speciální cenou MF ČR a měli možnost si odnést osobně cenu z rukou pana ministra Zbyňka Stanjury. Za ČNB vyhlásil a udělil zvláštní cenu pan Aleš Michl, člen bankovní rady ČNB Církevní základní škole ve Veselí nad
Moravou. Finálového kola se také krátce zúčastnil se svojí zdravicí víceguvernér ČNB pan Marek Mora.

Na obsahové přípravě soutěže, tvorbě otázek a odpovědí, účasti v porotě i konečném vyhodnocení se podílí tým odborníků, sestavený průřezově celým finančním spektrem. Odborné poradenství je zajištěno nezávislou partnerskou společností EFPA ČR (Evropská asociace finančního plánování Česká republika), která je členem sítě EFPA EU, působící ve 12ti evropských zemí. Odborníky tvoří zástupci středoškolských i vysokoškolských pedagogů, akreditovaní finanční poradci, kteří získali nejvyšší
evropské profesní certifikace v oboru finančních poradců EFA/EFP (poradci jsou vázáni etickým kodexem EFPA ČR a je garantována jejich nestrannost při realizaci případné výuky i působení v orgánech soutěže) či odborníci, kteří mají za sebou řadu let zkušeností s tématem finanční gramotnosti.

Přínosem celého projektu je i zapojení odborníků z praxe, prohloubení, ověření a upevnění znalostí finanční gramotnosti získaných ve školní výuce. Aktivizace a motivace žáků vede ke zdokonalení získaných znalostí a podporuje tak zájem o vzdělávání ve finanční gramotnosti“ uzavírá Marta Gellová.

Výsledky soutěže byly až do poslední chvíle nejisté, neboť všechny týmy v celostátním finále odvedly výborný kus práce. Tímto všem gratulujeme!

Kategorie I.
1. Základní škola Jana Václava Sticha – Punta Žehušice, okres Kutná Hora
2. Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou, okres Hodonín
3. Základní škola Bílina, okres Teplice

Kategorie II.
1. Základní škola T.G.Masaryka Poděbrady, okres Nymburk
2. Gymnázium Písek
3. Základní škola a mateřská škola Batelov, okres Jihlava

Kategorie III.
1. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Domažlice
2. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk
3. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická České Budějovice

Zdroj tiskové zprávy: EFPA ČR

Přihlaste se k odběru newsletteru Finančníků.
Jednou měsíčně vám pošleme souhrn všech novinek ze světa financí a ekonomiky.
© 2023 Finančníci Group s.r.o., IČ: 14386739 – všechna práva vyhrazena
Ochrana osobních údajů
Povinně uveřejňované informace
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram