Poslouchejte náš FinCast

Celostátní finále Soutěže finanční gramotnosti

Již potřetí se zástupci naší společnosti zúčastnili hodnocení krajského i celostátního finálového kola Soutěže finanční gramotnosti. Finálové kolo se odehrálo za naší přítomnosti na půdě České národní banky.

Již potřetí se zástupci společnosti Finančníci zúčastnili pod záštitou EFPA Česká republika hodnocení krajského i celostátního finálového kola Soutěže finanční gramotnosti. Finálové kolo se odehrálo za naší přítomnosti na půdě České národní banky. Vítězům gratulujeme a těší nás, že se do soutěže zapojilo rekordních 64 tisíc studentů z celé republiky.

Věříme, že všichni přítomní si celostátní kolo stejně jako my užili a odnesli si nejen hodnotné ceny, ale především spousty zážitků a cenných dojmů z atmosféry, která po celý den na České národní bance panovala.

Tisková zpráva

Praha, 30. dubna 2024 – V pátek 26. dubna se v prostorách České národní banky konalo
finále již 13. ročníku největší tuzemské Soutěže Finanční gramotnost. Ta je určena
studentům základních a středních škol a má za cíl zlepšit jejich finanční dovednosti. Do
letošního ročníku se zapojilo rekordní množství účastníků. Své síly poměřilo bezmála
1 300 škol a 64 000 studentů. Při celostátním finále si před odbornou komisí své finanční
znalosti nejlépe obhájily týmy ze Základní školy a Mateřské školy Sulejovice, Základní
školy Pardubice-Polabiny a Masarykovy střední školy Letovice.

Soutěž Finanční gramotnost, jejímž cílem je zatraktivnit výuku finanční gramotnosti na školách
a pomoci dětem osvojit si zdravé finanční návyky již od útlého věku, se letos konala již po
třinácté. Tradičně jí organizoval Institut pro další vzdělávání METODICA spolu s Evropskou
asociací finančního plánování ČR (EFPA ČR) za podpory České národní banky (ČNB),
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstva financí České republiky
(MF ČR). Hlavním partnerem je již druhým rokem Nadace České spořitelny. „Věříme, že pro
budoucnost dětí jsou důležité nejen znalosti o penězích, ale také dovednosti jako kritické
myšlení, schopnost řešit problémy a umět komunikovat. To vše Soutěž Finanční gramotnost
podporuje, a to je také důvod, proč je Nadace České spořitelny hrdým partnerem,“ uvádí Dana
Brandenburg, předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny. Dalšími partnery
soutěže jsou poté ZFP Group a divadelní spolek Ty-Já-Tr.

Projekt, který je zaměřen nejen na rozšíření teoretických znalostí v oblasti financí, ale také na
jejich využití v běžném životě, letos zaznamenal rekordní účast. Přihlášených bylo na 1 267
škol a téměř 64 tisíc studentů. „Vnímáme, že mezi studenty a učiteli roste zájem o vzdělávání
v oblasti finanční gramotnosti. Právě z tohoto důvodu byl letošní 13. ročník opravdu silný.
Největší nárůst přihlášených škol jsme zaznamenali v Jihomoravském a Moravskoslezském
kraji,“ uvádí ředitelka soutěže Marie Štefánková.

O vítězná místa se během celostátního finále v České národní bance utkalo celkem 42 týmů.
Vítězem za první kategorii se nakonec stal tým ze Základní školy a Mateřské školy Sulejovice,
za druhou kategorii zvítězil tým ze Základní školy Pardubice-Polabiny a za třetí kategorii tým
z Masarykovy střední školy Letovice. V rámci finále byl týmům zadán praktický úkol z reálného
života, který navazoval na projekty z krajského kola a ověřil jejich finanční znalosti a pomohl
jim uvědomit si hodnotu peněz a důležitost správného hospodaření. „Ze zpětných vazeb od
účastníků soutěže víme, že velmi oceňují praktické úlohy, které jim pomáhají nahlédnout do
běžného chodu života i domácnosti. Díky tomu si dokáží uvědomit, že je důležité mít přehled
o svých příjmech a výdajích, a naučí se lépe přemýšlet nad financemi.“ říká Marie Štefánková.
Žákům Základní školy a Mateřské školy Sulejovice byla z rukou ministra financí Zbyňka
Stanjury udělena také speciální cena od MF ČR, kterou si dle jeho slov zasloužili za
kompletnost zpracovaného projektu, ekologické myšlení, využití zdrojů školy a vydařené
hospodaření s penězi. „Tento rok jsme se na vítězi nezávisle na sobě shodli s odbornou
porotou, což se každoročně nestává. Hlavním důvodem je, že vítězný tým měl svůj projekt
opravdu velmi dobře připraven a dokázal ho na vysoké úrovni odprezentovat. Zároveň dokázal
uspořit dostatek financí, a to díky nápadu využít interní zdroje školy, a navíc nezapomněl
obdarovat ani svou paní učitelku,“ uvádí ministr financí Zbyněk Stanjura a dodává, že
finanční gramotnost je něco, co jako populace opravdu potřebujeme: „Jde již o třetí ročník
Soutěže Finanční gramotnost, kterého jsem součástí a musím říct, že čím dál více vnímám
jeho důležitost mezi dětmi a mládeží. Díky soutěži si žáci mohou rozšířit obzory a dozvědět se
mnoho praktických věcí, které využijí ve svém budoucím životě. Je evidentní, že pokud mladí
lidé začínají s naukou o finanční gramotnosti od útlého věku, tak se ve světě financí budou
v dospělosti lépe orientovat a zvládnou lépe hospodařit s penězi.“.

Důležitost finanční gramotnosti zmiňuje také člen bankovní rady České národní banky Jan
Procházka: „Finanční gramotnost je velice podstatné téma, obzvláště u mladých lidí, protože
se nadále line celým životem. Pokud chceme, aby naše děti měly kvalitní život, je potřeba je
v této oblasti vzdělávat. V zájmu České národní banky je, aby budoucí generace disponovaly
alespoň základními znalostmi, byly schopné se v dospělosti orientovat na trhu financí, samy
vyhodnocovat situace a předcházet tak nechtěným útokům ze strany podvodníků. A to jsou
důvody, proč dlouhodobě podporujeme projekt Soutěž Finanční gramotnost. Když vidím ty
žáky a jejich entuziasmus, naplňuje mě to nadšením a také klidem, že se nám daří vychovávat
generace, které na trhu financí obstojí nejen jako klienti, ale třeba i v roli bankéřů nebo
ekonomů.“.

Soutěž Finanční gramotnost pomáhá žákům nejen rozvíjet jejich dovednosti v oblasti financí,
ale může je také motivovat v jejich budoucím studiu. „Podporovat soutěže je součást
vzdělávacích programů. Kromě běžného vzdělávání je potřeba nabídnout žákům i další
aktivity, které jim pomohou se rozvíjet a třeba i připravit na budoucí život. A právě díky Soutěži
Finanční gramotnost se nám může podařit vylepšit znalosti našeho národa v oblasti financí.
Dětem a mladým lidem tak názorně ukážeme, jak hospodařit se svými prostředky a zároveň
je můžeme motivovat k dalšímu vzdělání v tomto oboru, a vychovat tak profesionály, kteří umí
finančně vést velké firmy,“ uvádí ředitel sekce vzdělávání a mládeže MŠMT Jan Mareš.
A právě vzdělání a rozvoj v oblasti financí zajišťuje odborný garant soutěže EFPA ČR, která
sdružuje špičkové certifikované poradce na českém trhu a pořádá zkoušky odborné
způsobilosti v oblasti pojištění, úvěrů, penzí a investic. „Otevření problematiky finanční
gramotnosti u dětí považuji za základní prevenci proti zadlužování a finančním problémům
v dospělosti. Proto je do projektu zapojena řada odborníků z praxe, kteří dětem pomohou
nejen upevnit jejich stávající znalosti, ale také je dále prohloubit. Dáváme důraz na
kompetence, což podporuje u dětí a mladých lidí zájem o vzdělávání ve finanční gramotnosti.
Vnímáme to především u studentů středních škol, kteří se díky soutěži začali o finance více
zajímat a dále se v této oblasti vzdělávat,“ říká Marta Gellová, prezidentka EFPA ČR

Novější článek
Přihlaste se k odběru newsletteru Finančníků.
Jednou měsíčně vám pošleme souhrn všech novinek ze světa financí a ekonomiky.
© 2023 Finančníci Group s.r.o., IČ: 14386739 – všechna práva vyhrazena
Ochrana osobních údajů
Povinně uveřejňované informace
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram