Poslouchejte náš FinCast

Finanční plán – základ zdravého hospodaření

Co je to finanční plán? Co by měl obsahovat a proč ho vlastně potřebujete?

V moderním pojetí je výstupem pro správu peněz právě Finanční plán. V dnešní, v mnoha ohledech rychlé době se může zákazník setkat s různými nabídkami a širokou paletou plánů, které zahrnují jeho cíle, hospodaření a evidenci majetku. Nabídnut mu však může být i finanční plán, který je jen pozlátkem prodeje finančních produktů.

Jak by měl vůbec vypadat moderní finanční plán? Jaká data musí vždy obsahovat a co je jeho výstupem? V tomto článku vám představíme užitek, ale i doporučený obsah tak, abyste vždy získali cenný dokument, který je vaším pomocníkem a průvodcem. Více si o finančním plánu můžete přečíst také zde.

Co přináší finančně plánovat? 

Definujete si své strategické finanční cíle

Získáte čas a možnost hovořit o svých cílech. Mnoho klientů mi dlouhodobě potvrzuje, že čas a prostor, kdy mohou hovořit o své společné finanční budoucnosti, přináší obrovský benefit. Finanční cíle navíc bývají nákladné a příprava na ně se vyplatí.

Získáte přehled o svém hospodaření

Slovy Jeana Jacques Rousseaua: „Nutno s daleko větší péčí usilovat o to, aby se předcházelo výdajům, než to, aby se zvyšovaly příjmy“, je hlubší znalost výdajů rodiny a jejich členění na výdaje zbytné a nezbytné důležitým klíčem a startem k finančnímu plánování. Společně hledáme příležitosti, kde ušetřit, nebo naopak vydělat.

Budete mít své peníze a majetek pod kontrolou

Evidence a přehled finančního i hmotného majetku je dalším důležitým dílem do pomyslné skládačky Finančního plánu. Budete mít možnost si jednoduše porovnat vývoj svého majetku v čase.

Eliminujete největší rizika

Důležitou úlohou finančního plánu je upozornění na možná rizika, která v hospodaření vznikají, jako jsou nenadálé události, nevhodné strategie nebo rozložení majetku. Následně získáte řešení, jak rizikům zamezit nebo je z větší míry eliminovat.

Pro koho je Finanční plán?

Zde opravdu nevím, jestli jde konkrétně definovat skupina lidí, která by Finanční plán měla mít a která ne. A myslím si, že je to tak správně! A ptáte se proč? Protože je jedno, jestli jste mladý nebo starý, jednotlivec, rodina s dětmi, podnikatel nebo rentiér. Všichni máme své finanční cíle a všichni by tedy měli mít alespoň základní plán, jak si je splnit. Jednoduše řečeno, pokud chcete kvalitně spravovat svoje peníze, je Finanční plán řešení právě pro vás.

Obsah Finančního plánu

1. Přání a cíle klientů

V úvodu je nutností stanovit vaše cíle v jednotlivých oblastech finančního života, které následně rozebereme do detailu. Mezi nejdůležitější témata zde patří zejména oblast bydlení, tvorba rezervy, investice, děti, příprava na penzi i zajištění příjmů a majetku.

2. Přehled majetku

Je to kompletní soupis vašeho finančního i nefinančního majetku s jeho aktuální hodnotou. Evidenci aktiv a pasiv dále rozdělujeme na zbytný a nezbytný majetek. To nám pomůže při stanovení důležitých částek finančního i krizového plánu a potřebné rezervy.

3. Hospodaření

Jako jeden z nejdůležitějších kroků celého finančního plánu je kompletní přehled příjmů, výdajů i výsledného cash flow. Jde o nezbytný krok ke stanovení následných finančních kroků, například v oblasti rezervy, investic a pojištění. Ucelený obrázek o toku financí vám také dává možnost zjistit, kde máte mezery, a lépe tak provést pozitivní změny v hospodaření.

4. Výše rezervy

Stanovení a uložení rezervní částky patří k dalším klíčovým bodům kvalitního finančního plánu. Krátkodobou likvidní rezervou rozumíme finanční prostředky určené na zmírnění situací, jako je například ztráta zaměstnání, neplánované opravy a poruchy v domácnosti. Dále pak střednědobá a dlouhodobá rezerva poslouží jako příprava pro splnění vašich přání a cílů.

5. Informace k aktuálním programům

Kontrola a odborné vyjádření k vašemu současnému portfoliu produktů ukáže aktuální kondici vašeho finančního plánu. Mezi nejvíce kontrolované položky patří zejména samotné nastavení produktů vzhledem k vašemu hospodaření, výše poplatků, celková nákladovost řešení, užitek, přehled smluvních podmínek a výluk z pojištění.

6. Návrh řešení

Předložení celkové ucelené koncepce finančního plánu, kde dochází k vysvětlení změn v hospodaření a prochází se jednotlivé analýzy. V této části je také velmi důležitá konzultace s klientem, který si po předchozích bodech může lehce zhodnotit aktuální stav, a dochází často k upřesnění částek a doplnění poznatků. Poté se představí další průběh portfolia a zakomponují důležité změny.

7. Časová osa

Znázorňuje grafické zobrazení aktuálního i nového finančního plánu, průběh celého portfolia a jednotlivé návaznosti produktů. Dále znázorňuje ukončení programů, jejich plánovaný výnos nebo informaci o výši úroku.

8. Instrukce

Součástí každého kvalitního finančního plánu je i přehled aktuálních plateb finančních programů, včetně termínů pro včasné odeslání. Dále znázorňuje ukončení programů, jejich plánovaný výnos nebo informaci o výši úroku.

9. Krizový plán

Další velmi důležitá součást plánu, která řeší přehled majetku, závazků, pohledávek a smluv, z důvodu vážné zdravotní komplikace či úmrtí. Obsahuje kopie všech důležitých finančních a majetkových smluv.
Při aktivaci krizového plánu se stává poradce „krizovým manažerem“ a pomáhá rodině nebo firemním partnerům s řešením aktuální situace.

10. Návrhy a změny portfolia

Závěr finančního plánu je vyhrazen modelacím jednotlivých finančních produktů, analytických nástrojů, posouzení výhod a nevýhod i podmínkám jednotlivých programů, které si můžete v klidu prostudovat.

Aktualizace finančního plánu

Potřeby každého z nás se v průběhu života mění, získáte práci v jiném městě, narodí se vám dítě, zdědíte finance nebo jen dostanete přidáno. To vše může změnit vaše aktuální potřeby. Proto je důležité, aby se i finanční plán aktualizoval minimálně 1x ročně. Pokud půjde o zásadní změny, je na místě i kompletní přepracování.

K udržování aktuálního finančního plánu můžete využít také placené služby servisního poradenství, o kterém již píše kolega ve svém blogu.

Závěrem

Finanční plán je základním pilířem finančního plánování a dlouhodobého, kvalitního poradenského servisu. Přináší detailní přehled o hospodaření, klid a jistotu, že všechny své finanční kroky s přehledem zvládnete. Proto vždy dbejte na jeho kvalitu a pokud vám nebude něco jasné, hned se svého poradce ptejte na vysvětlení.

Kvalitní plán vede k úspěšnému splnění vašich finančních cílů a vizí!

Starší článek
Novější článek
Přihlaste se k odběru newsletteru Finančníků.
Jednou měsíčně vám pošleme souhrn všech novinek ze světa financí a ekonomiky.
© 2023 Finančníci Group s.r.o., IČ: 14386739 – všechna práva vyhrazena
Ochrana osobních údajů
Povinně uveřejňované informace
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram