Staň se odborníkem

Finančnictví

Kdo je finančník

Profese Finančníka stojí na silných základech poctivé a komplexní práce, která se datuje do období první republiky. Finančník si zakládá na dlouhodobé práci s klienty a přináší odborný a úplný pohled na finanční svět 21. století s přesahem do oboru ekonomie, daní i práva. Vizí finančníka je, aby jeho jméno bylo spojováno s odbornou a smysluplnou službou pro klienty.a

Kdo jsme my?

Naše jméno je naše budoucnost. Pracujeme tak, aby práce finančního poradce byla na českém trhu opět váženou a uznávanou profesí a firma Finančníci s.r.o. byla první volbou zákazníka při správě jeho osobních a firemních peněz.

Finanční plán

Proč se stát Finančníkem?

Smysl povolání

Finanční poradenství je poctivé řemeslo spojené s tradičními a silnými hodnotami. Vysoká odbornost, profesionální práce a pravidelná péče o dlouhodobý vztah přináší uspokojení z dobře odváděné práce a vnitřní motivaci pokračovat a dále rozvíjet své povolání odborného poradce – Finančníka.

Proč s námi?

Vztah a spolupráci s klienty, kolegy i partnery firmy nastavujeme vždy dlouhodobě s cílem posílit a upevnit společnou pozici na finančním trhu. Finanční plány a posudky vycházejí z racionálních čísel a statistiky a svou komplexností se řadí mezi nejlepší. Vysokým nárokům odpovídá finanční ohodnocení, podpora i benefity firmy.

Benefity v bodech:

 • Kompletní a odborná správa portfolia klienta
 • Možnost získat nejvyšší kvalifikaci v oboru
 • Smluvně garantované budování vlastní klientely
 • Know-how moderní poradenské firmy
 • Výše, rychlost a styl odměňování (týdně)
 • Budoucí nezávislost na provizním poradenství

Adaptační plán

Vysoký standard je odrazem našich každodenních aktivit. Nový partner firmy získává v úvodních měsících informace o definovaných pracovních postupech, stylu práce a sjednocených odborných výstupech. Kvalitní adaptační plán zajistí vysokou kvalitu podkladů, tedy i klid a spokojenost nového Finančníka.

Systém vzdělávání

Zpracovaný interní systém vzdělávání a investice do informačních technologií zajišťují všem našim partnerům prvotřídní servis. Kolegům přinášíme denní přehled produktových novinek, užitečné e-learningové kurzy a více než 50 profesních vzdělávacích seminářů zakončených odbornou certifikací.

Jak vypadá náš pracovní den

Oblasti ve kterých pomáháme klientům

Finanční koučink

Přinášíme revoluci ve správě finančních prostředků! Finančník Vám pomůže s dlouhodobým plánování a společně nastavíte rozpočet k Vaší naprosté spokojenosti.

Finanční plánování

Kvalitně zpracovaný finanční plán pomáhá realizovat všechna přání a cíle klienta. Jeho portfolio bude vždy aktuální a perfektně seřazené. Přehledně uvidí, jaké programy platíte a proč.

Finanční vzdělávání

Být finančně gramotný patří k základním pilířům celoživotního vzdělávání. Věnujeme se vzdělávání žáků, pořádáme přednášky pro firmy i širokou veřejnost.

Konzultační činnost

Jako jedna z prvních poradenských praxí jsme úspěšně etablovali honorované a servisní poradenství. Obdržíte komplexní a profesionální posouzení Vašich finančních rozhodnutí.

Náplň práce

Úspěšně jsme implementovali moderní služby, které odpovídají potřebám a požadavkům informovaných klientů. Základním pilířem spolupráce je finanční plánování s Vašimi klienty, odborná konzultační činnost a činnost edukativní v oblasti finanční gramotnosti.

Honorované poradenství přináší do našeho oboru zcela nový, otevřený vztah. Platbou za odbornou radu získá klient profesionální posouzení jeho situace či potřeby.
Dlouhodobá spolupráce formou Servisního poradenství posiluje Vaši pozici na trhu. Vašim stávajícím klientům zajišťujete dlouhodobou, vzájemně vyváženou spolupráci a díky strategickým partnerům firmy i nadstandardní služby v oboru. Celoroční služby Finančníka tak získávají na významu a důležitosti.

Koho hledáme?

Hard skills

 • Člověka se znalostí finančních trhů.
 • Schopného plnit certifikace České národní banky.
 • Člověka finančně a digitálně gramotného.
 • Znalého základů ekonomie, daní a práva.

Soft skills

 • Člověka spolehlivého a zodpovědného.
 • Schopného slušně a věcně komunikovat.
 • Člověka čestného s morálními hodnotami.
 • Se zdravou sebedůvěrou a kreativním myšlením.

Další požadavky

 • Rozvoj Vaší osobnosti a talentu.
 • Časová a úkolová dochvilnost.
 • Bezúhonnost v pracovním i soukromém životě.
 • Zdvořilost, lidskost a porozumění.

Koho nehledáme

Nehledáme člověka, který se domnívá, že může vykonávat činnost finančního poradce jako svou vedlejší činnost. Dále nehledáme lidi, kteří chtějí v oboru finančního poradenství primárně budovat sítě (pyramidy) nebo lidi, kteří chtějí krátkodobě prodávat jakékoliv finanční produkty. Nehledáme lidi, kteří by úmyslně uvedli klienty v omyl nebo zatajovali důležité informace o podmínkách, nákladech a poplatcích. 

Naše hodnoty Vám jsou blízké a současně Vám záleží na dobrém jménu finančního poradenství?

Ozvěte se nám a domluvte si s jedním z nás schůzku.