Ing. Tomáš Posekaný

Wealth manager,
jednatel společnosti

+420 720 241 945

Jako Finančník spolupracuji s klienty v oblastech finančního plánování, investičního poradenství a wealth managementuUplatňuji tak své znalosti z finančního trhu, na kterém se profesně pohybuji od roku 2011. Díky mým zkušenostem a vysokým nárokům na profesionalitu a komplexní přístup jsem stál v roce 2015 u zrodu firmy Finančníci s.r.o.  Jsem absolventem Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické se specializací na informační management. V rámci své pozice ve společnosti se jako lektor věnuji finanční gramotnosti ve školách i firmách a mám na starost IT řešení v oblasti finančního a investičního plánu firmy Finančníci s.r.o.

Během své profesní kariéry se neustále vzdělávám, mám za sebou více jak 300 hodin odborných kurzů a seminářů. Mezi má oblíbená témata patří ekonomie, finance, investice, správa osobních a firemních portfolií a osobní rozvoj. Mám splněné veškeré potřebné certifikace České národní banky pro výkon své činnosti.

Moje vize

Za dobu svého působení ve financích jsem se potkal s celou řadu pohledů na toto odvětví. Jsem rád, že nemusím slevovat ze svých nároků na profesionalitu a komplexnost služby a mohu se podílet na tvorbě a vývoji firmy Finančníci s.r.o. a zejména pak na rozvoji placeného (bezprovizního) poradenství.

Zabývám se správou majetku a poradenstvím pro klienty z řad domácností, jednotlivců i firem. Ke klientům přistupuji pragmaticky s maximální otevřeností a upřímností. Myslím, že takový přístup je v dnešní době potřeba a moji klienti jej oceňují. Upřímnost pro mne znamená velkou přidanou hodnotu v mé práci, bez které bych si působení v oblasti financí nedovedl představit.

Díky svému studiu na Vysoké škole ekonomické vím, že téma finanční gramotnosti je jedno z ústředních sociálně ekonomických témat společnosti a bohužel stále není v podmínkách České republiky řešené tak, jak by bylo potřeba a to ani na půdách univerzit. I proto se podílím na tvorbě vzdělávacích programů pro školy, aby mohlo dojít v této oblasti k tolik potřebným změnám.

Na celé řadě projektů pracujeme v týmu a mám radost, že se nám je daří uvádět v život a předávat tak klientům znalosti a dovednosti, kterém jim pomohou k větší finanční spokojenosti.

„Jsme jeden tým, jsme Finančníci, myslíme v souvislostech.“