Josef Soumar, EFA

Finančník, jednatel společnosti

+420 737 838 263

Zkušenosti

Oblastem ekonomie a financí se věnuji od svých studií, od roku 2006 se staly i mým povoláním. Získané znalosti a zkušenosti mě  vedly k založení vlastní poradenské společnosti s cílem nastavit nejvyšší profesní standardy a poskytovat klientům kompletní poradenské služby v oboru finanční plánování, investiční poradenstvíwealth management

Od založení Finančníků jsme s kolegy dokončili řadu důležitých projektů, mezi které patří smluvně garantovaná péče o klienty, forma placeného (bezprovizního) poradenství a nastavení konkrétních témat a postupů při výuce finanční gramotnosti.

Téma vzdělávání patří k nejdůležitějším pilířům naší firmy a provází všechna setkání s našimi klienty. O zdokonalování znalostí mají zájem kromě kantorů a studentů i podnikatelé, management firem a široká veřejnost.

Kompetence

Jsem držitelem evropského poradenského profesního titulu European financial advisor – EFA, který mě zavazuje k pravidelnému ročnímu vzděláváním a dodržování evropského etického kodexu.

Mou profesní náplní je péče o klienty, sestavuji finanční plány, odborné analýzy a posudky. Dlouhodobě spolupracuji s klienty z řad rodin, živnostníků i firemních zákazníků. Ve firmě jsem odpovědný za oblast následného vzdělávání, personálního a finančního řízení.

Splňuji všechny potřebné certifikace České národní banky pro komplexní výkon své poradenské praxe.

Moje vize

Finanční a kapitálové trhy patří k oblastem, které se denně vyvíjí, podléhají digitalizaci a kladou velké nároky na znalosti a pravidelné vzdělávání.

Je zřejmé, že v budoucnu uspějí jen poradci s vysokou přidanou hodnotou, kteří svým klientům přinesou spolehlivé a transparentní informace, budou důvěryhodní, vzdělaní a certifikovaní. Tedy poradci, kteří poskytnou svým klientům vysoký standard služeb, znalostí a souvislostí, zahrnující zejména investiční a majetkové poradenství, dlouhodobost péče a maximální podporu v dosahování cílů svých klientů.

„Finančníci berou tento trend jako výzvu. Víme, že na trhu obstojí jen firmy s vysokou přidanou hodnotou a špičkovými odborníky a právě takovou firmou chceme dlouhodobě být.“