Josef Soumar, EFA

Wealth manager,
jednatel společnosti

+420 737 838 263

Zkušenosti

Oblastem ekonomie a financí se věnuji od svých studií, od roku 2006 se staly i mým povoláním. Získané znalosti a zkušenosti mě vedly k založení vlastní poradenské společnosti s cílem nastavit nejvyšší profesní standardy a poskytovat klientům komplexní, transparentní správu a ochranu jejich majetku.

Ve své profesi se zabývám finančním a investičním plánováním se specializací wealth management.

V rámci společnosti jsme s kolegy dokončili řadu důležitých projektů, mezi které patří poskytování placeného ekonomického, bezprovizního, poradenství, výuka finanční gramotnosti na vysokých a středních školách, vzdělávání finanční gramotnosti v rodinných firmách i korporacích, správu a ochranu majetku managementu a vedení firem.

Kompetence

Jsem držitelem profesního titulu European financial advisor (EFA), který mě zavazuje k pravidelnému ročnímu vzdělávání, prohlubování svých znalostí a dodržování evropského etického kodexu. Samozřejmě splňuji potřebné certifikace České národní banky pro komplexní výkon své poradenské praxe.

Vize

Mou vizí je dlouhodobé vedení klientů v oblasti správy a ochrany jejich bohatství. Aktualizace a správa cílů, předávání informací v souvislostech, s přesahem do oboru ekonomie, daní a práva. Příprava majetku klientů na mezigenerační transfer, vyhodnocení a ochrana rizik, zajištění otázek v oblastech dědictví či prodeje firem, efektivní zhodnocování volných finančních prostředků a pravidelný reporting klíčových informací a možností.

Finanční a kapitálové trhy patří k oblastem, které se denně vyvíjí, podléhají digitalizaci a kladou velké nároky na znalosti a pravidelné vzdělávání.

Je zřejmé, že v budoucnu uspějí jen konzultanti s vysokou přidanou hodnotou, kteří svým klientům přinesou spolehlivé a transparentní informace, budou důvěryhodní, vzdělaní a certifikovaní. Tedy lidé, kteří poskytnou svým klientům vysoký standard služeb, znalostí a souvislostí.

„S tímto trendem plně souhlasíme. Víme, že na trhu obstojí jen firmy s vysokou přidanou hodnotou a špičkovými odborníky a právě takovou firmou chceme dlouhodobě být.“