Pro zobrazení stránky ve vašem profilu musí být její název „profil:Vaše Jméno“

Pro lepší organizaci, určute pro vaší profilovou stránku, tuto stránku jako nadřazenou.