fbpx

Přípravy vrcholí

V současné době dochází ke kompletaci podkladů nutných pro vznik nadačního fondu. Řešíme správu i podmínky následného rozdělování financí. Vzhledem k tomu, že jsme malá firma, víme, že nedokážeme pomoci všem. Proto se zaměříme především na pomoc v našem okolí. Doufáme, že se do budoucna zapojí i naši klienti a obchodní partneři a budeme tak moci vykouzlit spousty dětských úsměvů ať formou darů nebo pořádáním nejrůznějších podpůrných akcí. Věříme, že pomoc člověka ve svém nejbližším okolí dokáže pozitivně ovlivnit celý svět, který se tak stane příjemnějším a klidnějším místem k životu.

Proč nadační fond?

Uvědomujeme si, že být schopen přímé komunikace s lidmi, být zdravý a mít možnost vydělávat finance prací, není v životě samozřejmost. Okolo nás je spousta příležitostí, jak můžeme pomoci dětem v obtížných životních situacích. Individuálně posoudíme každou žádost a pokud to bude možné, pomůžeme jak s pravidelnými, tak i jednorázovými věcnými a finančními dary.

Jak budou finance využity?

Fond může poskytovat nadační příspěvky pouze v souladu s účelem, pro který byl založen. Příspěvek může být poskytnut fyzické či právnické osobě nebo veřejně prospěšné společnosti v rámci jejích aktivit a projektů. O poskytnutí příspěvku rozhoduje správní rada fondu na základě písemné žádosti. Při mimořádných a jednorázových sbírkách může správní rada rozhodnout o poskytnutí nadačního příspěvku i bez podání žádosti.

Nadační fond každoročně vydá svou výroční zprávu a přispěvatelům vystaví doklad o daňovém zvýhodnění, které mohou využít fyzické i právnické osoby v rámci svých daňových přiznání.

 

 

O připravovaných sbírkách nebo akcích vás budeme informovat

Nadační fond Finančníci (IČ, DIČ, adresa, kontakt, účet atp.)

Fond můžete podpořit finančně

 

Nadační fond:

 • připravit na webu tak, že už běží (pokud nestihnu, doplníme číslo účtu, ale aby šlo o finální variantu)
 • proč nadační fond?
  • protože chceme vracet. to by tam mohlo zaznít
 • pro koho?
  • pro všechny, kteří si to opravdu zaslouží Jak si to zaslouží kdo? Postižení? :-) To netuším, jak specifikovat, mě napadly ty děti – samy, nemocnice, postižené, bez rodin, ale i podpora sportovních dětských akcí (marketing podpory sportovních akcí je OK, ale ne z nadačního fondu :-D) a rozvoj šikovných dětí, ale zase bez rodiny apod. …. ??? Takto?
 • jak podporujeme?
  • vyjmenujeme, to co chceme realizovat, zatím jsme nikoho nijak nepodpořili.
  • jak je myšleno to finančně nebo dary nebo pomocí nebo nákupem přístrojů apod. – ok?
 • Zaměření zejména pro děti – ať už bez domova, nebo pro ty, které neměli v životě takové štěstí jako my a jsou zdravotně nebo duševně postižené. (y)
 • Jsme schopni uspořádat i sbírku pro konkrétní pomoc a účel (doplnil bych, aby se na nás nebáli obrátit) (y)
 • Děti (nemocnice, domovy, ústavy); akce, Vánoce
 • Sponzoring dětských sportovních akcí ( ? – např. finance na sportovní den školy?) tohle bych zařadil do finančního vzdělávání. (y)
 • informace o tom, že z každého “obchodu”, realizovaného finančíky, jde (je odvedena částka) % do nadačního fondu nebál bych se napsat, že je to 1%, ale je to na uvážení
 • můžete přispět:

Nový rastrový obrázek

 

 

 

 • jak budou finance využity (například nákup dárků, přístrojů, případně po individuální diskusi bude poskytnuta finanční částka – na tuto částku budeme dohlížet atp. jako to mají jiné nadační fondy)

 

 • jinak jde o nadační fond, nikoliv nadaci (trochu jiný význam v právu)

 

 • loga při daru například více než 3.000,- ročně? (jmenný seznam jako nabídka odměny pro ty, kdo zasponzorují, ale nemusí tam být, pokud nechtějí, jen jsme na to připraveni)

 

 • vytvoření kartiček do podlouhlých obálek – “žádost” o příspěvek do nadačního fondu
  • stránky, web, wireframe, proč, jakou formou, číslo účtu atp.
  • rozeslání obchodním partnerům a klientům

 

 

 

Jak nejlépe využít potvrzení o daru:

1) Fyzické osoby

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec 2014 odečíst nejvýše 15 % ze základu daně (pro dary zaslané v období leden-prosinec 2013 platí 10%).

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

2) Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze nově za období leden-prosinec 2014 odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně (pro dary zaslané v období leden-prosinec 2013 platí 5%).

Člověk v tísni o.p.s. je osvobozen od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.