Honorované finanční poradenství: Hlavní rozdíly mezi provizním a placeným poradenstvím.

Jaké hlavní rozdíly vnímáme mezi provizním a ekonomickým poradenstvím?
Nutí sami klienti poradce k přechodu do modelu placených služeb?

V druhém díle s kolegy podrobněji představujeme oblast placených finančních služeb, poplatkovou strukturu a filozofický přesah klienty přímo hrazeného finančního poradenství.

◼ Jaké jsou náklady placeného finančního poradenství?
◼ Konkurují si finanční poradci a jak se vyvíjí poradenský trh?
◼ Nutí sami klienti poradce k přechodu do modelu placených služeb?

Vize:
Navazujeme na dobrou tradici finančníků první republiky. Klientům přinášíme komplexní pomoc v oblasti financí, s přesahem do oboru ekonomie, daní a práva. Pro naše spolupracovníky jsme odborným a profesionálním partnerem.  Vizí finančníka je, aby jeho jméno bylo spojováno s odbornou a smysluplnou službou pro klienty. Inspirujeme kvalitní a odpovědnou prací tak, abychom pozvedli povolání finančníka zpět mezi odborné, vážené a užitečné profese. Spojení odborníků v jeden tým nám dává možnost spolupracovat i konzultovat jednotlivé náročné případy. Jedním z našich hlavních cílů je vzdělávání. Vzděláváme sebe i ostatní, abychom předcházeli důsledkům špatných finančních rozhodnutí a položili tak základy finanční gramotnosti pro další generace. Finančník přináší klid, že všechny své finanční kroky zvládnete a jistotu, že jste včas informováni o dění a novinkách na peněžním trhu.

https://www.financnici.com/o-nas/