Role zlata při správě osobních financí

Zlato pokračuje ve svém růstu a k dnešnímu dni již překonalo hranici 1.700 $ za trojskou unci (13.4.2020). V návaznosti na tuto situaci se poslední dobou významně zvýšila aktivita obchodníků s touto komoditou. Pojďme si společně v článku představit, jak to se zlatem doopravdy je. Má jen samé výhody, nebo se najdou i nějaká rizika a jaké má drobný investor možnosti jeho nákupu? 

Historický vývoj a nejčastější omyly 

Zájem lidí o zlato sahá až k době bronzové, kdy se začaly objevovat první šperky z tohoto lesklého kovu. Od té doby láska lidí ke zlatu nezmizela a dnes slouží mimo jiné i jako investiční a tržní instrument. Zlatu je k výše zmíněnému přisuzována i vysoká bezpečnost (nízká kolísavost), ochrana proti inflaci a další vcelku zajímavé vlastnosti. Realita některých tvrzení je dle analyticky podložených dat přeci jen trochu jiná.

1) Zlato jako bezpečný nástroj

Zlato je komodita a ta negeneruje žádnou novou hodnotu či dodatečný příjem, prostě „jen“ existuje a je těžena. To znamená, že pokud chcete za tento kov něco pořídit musíte jej prodat. Tím vzniká poptávka a nabídka, tedy trh, který určuje cenu. Pokud si vyjádříme tržní vývoj ceny zlata v grafu za posledních 115 let, je vidět, že jej rozhodně nelze označit za „bezpečný přístav“ a jde o poměrně volatilní (kolísavý) nástroj.

Historická data vývoje ceny zlata
Zdroj: https://www.macrotrends.net/1333/historical-gold-prices-100-year-chart

2) Zlatem zajistíte své jmění proti dlouhodobému působení inflace 

Podíváme li se například na desetileté období vývoje zlata a inflace, zjistíme, že zatímco inflace mívá stabilní růstové hodnoty, cena zlata kolísá v čase mnohem více. Vzájemná korelace (vzájemný vztah) jasně vypovídá, že z historických dat nebylo zlato vždy ideálním nástrojem při ochraně před inflací, a to ani na dlouhodobém horizontu.  

Zlato vs. Inflace
Zdroj: https://fred.stlouisfed.org/series/GOLDAMGBD228NLBM#0

3) Zlato jako bezpečné útočiště při poklesu akciových trhů 

Častým argumentem je, že při poklesu akciové složky slouží zlato vždy jako ochrana hodnoty a nezaznamenává pokles, a naopak, že investoři odcházejí z akcií a poptávka, tedy i cena zlata vždy vzroste.  
Srovnáme li index S&P 500 (akciový index na 500 největších amerických firem), zlato, Dollar index (měnový index, reflektující aktuální hodnotu amerického dolaru vůči koši vybraných světových měn) a US Treasury (US pokladniční poukázky), pak u dat zlata a S&P indexu zjistíme, že zlato plnilo při poklesech, větších než 8 %, od roku 1975 svou úlohu ochrany portfolia pouze v 64 % případů. Byť určitá korelace je zde patrná, ne vždy roste cena zlata s poklesem akciových trhů.

Srovnání výkonnosti S&P 500 a zlata
Zdroj: Fondshop – 12.9.2019

Kolik stojí nákup fyzického investičního zlata 

Nejvíce se prodává zlato ve formě fyzických slitků. Nejčastěji nabízejí obchodníci v České republice prodej jedné trojské unce (OZ), která má hmotnost 31,103 gramů. Tržní cena je k dnešnímu dni za trojskou unci ve výši 1.714$. To je v přepočtu při aktuálním kurzu 24,77 Kč / USD 42.456 Kč. Znamená to, že jeden gram stojí na trhu 1.365 Kč a jedná se o tržní cenu. Nabídka obchodníků je ale mnohdy zatížena poplatky (vstupními, za správu, výstupními) a cena za nákup je tak řádově o desítky procent vyšší (viz. tabulka). Někteří renomovaní obchodníci navíc své ceníky otevřeně nesdílí a dle informací klientů byly některé rozdíly v cenách dokonce mnohem vyšší.

Tabulka nákladů

Z tabulky vyplývá, že přirážka se se vzrůstající gramáží snižuje, i tak se jedná o velmi vysoké hodnoty. Současně nám také říká, že se drobným investorům téměř nevyplatí investovat do fyzického zlata. Jeho cena by musela znovu výrazně vzrůst, aby se střadatel dostal svou investicí na reálnou tržní hodnotu. Tento problém s poplatky ale zažívají drobní investoři u téměř všech investic, jen u zlata se jedná o výrazný rozdíl zejména v menších gramážích. 

Je však důležité si uvědomit, že tím náklady s fyzickým zlatem nekončí. Mezi další náklady patří ochrana fyzického zlata, poplatky za nákup bezpečnostních zařízení či platba za jeho uložení. Dále jsou to marže a pokuty při předčasném prodeji fyzického zlata, které si někteří střadatelé pořizují formou pravidelného měsíčního “spoření”. U zlata proto počítejte s náklady na obchodní a distributorskou část, stejně tak jeho uchování a ochranu. 

Zlato si však můžete pořídit i sami, dodatečnými náklady budou v takovém případě poplatky za přezkum jeho ryzosti, platnosti certifikátů a kvality. 

Poslední otázkou zůstává jeho prodej, tedy problém s jeho likviditou. V některých obdobích může být velice náročné prodat zlato za tržní cenu a spread, tedy rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, může činit jednotky, ale i desítky procent. Současně platí, že musíte najít dobrou protistranu, tedy kupujícího.

Další podoby investičního zlata 

Pokud nám data ukazují, že se vyplatí kupovat zlato vzhledem k dodatečným nákladům až od 500 g, kde marže klesá na přijatelnou hranici, jaké mají drobní investoři další možnosti? 

Jednou z relativně pro českého investora nových možností je nákup například formou burzovně obchodovaných nástrojů ETC (exchange traded commodities), tedy fond zaměřený na společnosti, které obchodují či těží zlato, stejně tak fond, který zlato drží ve fyzické podobě v trezoru v Londýně, Švýcarsku a dalších koutech světa. Investor v takovém případě získává podíl na takto drženém fyzickém zlatě. Nákladovost řešení může být pro klienta výrazně nižší, protože odpadají poplatky na jeho fyzické držení a nákup a pohybují se v řádu desetin a jednotek procent. 

Další zmíněnou možností je nakoupit akcie firem, které se podílejí na těžbě zlata, či jeho přípravě ve formě šperků. Jen pro zajímavost, takové firmy mají zastoupení 2,4 % v největším americkém indexu S&P 500 a klient má nákupem celého indexu zastoupenu i tuto oblast ve své investici. 

Jaká je tedy role zlata při správě osobních financí? 

Nepřeceňujme, ani nepodceňujme roli zlata na finančních trzích. Zlato je komodita jako každá jiná a doporučuji jeho 100letý vývoj porovnat například s vývojem ropy. Grafy jsou až nápadně podobné. 

Zlato však po tisíce let hraje v myslích investorů svou nezastupitelnou roli. Obecně se doporučuje jeho 3-5% zastoupení v celkovém investičním portfoliu klienta. Někteří investoři ale, jak je známo, na trzích přemýšlejí emočně. Dokud tomu tak bude, zlato bude hrát svůj význam a mnoho investorů jej bude nadhodnocovat ve svých portfoliích. 

Proto si myslím, že by tato komodita neměla mít v portfoliu zvlášť velké zastoupení. Důvodem zde není ani ochrana proti inflaci nebo udržitelnost. Pro běžného investora, v řádu desítek a stovek tisíc korun, nemá dle mého názoru smysl, aby se na zlato primárně zaměřoval. Firmy a společnosti, které jej zpracovávají a těží, již jsou zastoupeny v největších světových indexech.  

Pokud se však rozhodnete pro nákup zlata, z jakéhokoliv důvodu, vždy přemýšlejte a kalkulujte s celkovými náklady a jeho významem ve vašem investičním portfoliu. Zbytečným zvýšením váhy tohoto kovu se v portfoliu ochudíte o jiná aktiva, která generují kromě kapitálových i běžné výnosy a to je, alespoň z mého pohledu, škoda. 


 S více informacemi se obraťte na svého Finančníka.