Servisní poradenství – revoluční služba na českém finančním trhu

Finančníci přinášejí novou službu Servisního poradenství, na jejímž začátku stála vize zajistit klientovi kvalitní, dlouhodobou a transparentní službu finančního poradce.

„Víme, že jsme dobří a chceme dále nastavovat trendy českého poradenského trhu“, komentuje spuštění nového programu Josef Soumar, jednatel firmy a dodává: “Vycházíme z dlouhodobé poptávky našich klientů. První zákazníci již podepsali smlouvy servisního poradenství a nyní plně čerpají výhody.”

Kouzlo finančních služeb mnohdy brzy vyprchá

Finanční trh v České republice je velmi pokřivený. Mohou za to zejména provize, vyplácené výhradně za sjednání produktů a také nízké nároky na vstup do poradenského oboru. Zatímco česká legislativa v současné době přijímá nová nařízení a zákony, kdy poradce bude muset opakovaně potvrzovat svou odbornost formou náročných zkoušek a pravidelných plateb, Finančníci se rozhodli paralelně pracovat na systému dlouhodobé spolupráce, která by dávala smysl klientům i poradcům zároveň.

Proč spolupracovat dlouhodobě?

Klient se na poradce s důvěrou obrací v průběhu celého roku, kdy potřebuje pomoci s jednotlivými produkty, jednorázovými požadavky i důležitými finančními rozhodnutími. Klientovo portfolio v době finančního rozkvětu a období rodiny může čítat na 20 finančních programů z oblastí spoření, úvěrů, pojištění, investic i bankovních produktů.

Naopak, v případě, že chce klient provést změnu smlouvy, úpravu nebo například nahlásit pojistnou událost sám, musí se domlouvat s různými institucemi, nastudovat jejich vnitřními předpisy, podmínky, formuláře a aktuální legislativu. Často se tak stává, že klient na své nároky a plány rezignuje kvůli vysoké administrativní a časové náročnosti, nebo nestihne smluvní časové lhůty. Dále sám hlídá termíny výpovědí, doby fixací, marketingové nabídky a daňovou problematiku, kde někteří klienti vlivem špatného načasování a nesprávných rozhodnutí platí i desítky procent na daních a další tisíce na různých poplatcích.

 

Doba se rychle mění, trh a produkty se stávají složitějšími a klienti poptávají dlouhodobé služby poradců, ti však na ně často nejsou připraveni. Jejich motivace pracovat se svými klienty dlouhodobě nebývá vysoká, byť ji z počátku slibují. Trh finančního poradenství funguje, z největší části, formou odměny za sjednání obchodů, tedy vstupních provizí. Proto mnozí poradci stále vyhledávají jen nové klienty a odmítají se nebo nestíhají starat o své stávající. Tento systém nedává smysl poradcům, kteří chtějí, aby jejich klienti finančně rostli a mohli se spolehnout na pravidelnost a odbornost servisu, správu portfolia a dostupnost služeb.

Přímou platbu za služby mají Finančníci v nabídce několik let. Nyní jsme dokončili tří letou práci na poskytování servisního poradenství a naše vize pravidelně, dlouhodobě a smluvně spolupracovat s klienty zvyšuje nároky na poradce a posiluje jistotu klientů z dobře odvedené práce”, komentuje novou službu Josef Soumar.

Přinášíme 10 ucelených služeb ve 3 variantách tarifů, ze kterých si vybere každý

Základ tvoří výroční konzultace a aktivní správa finančního plánu. Při pravidelných, nejčastěji ročních setkáních obdrží klienti nové a přínosné informace o vývoji svého hospodaření, aktuální ceně majetku, aktivech, pasivech i jejich vývoj a směřování za finančními cíli. Jedná se o kvalitní aktualizaci finančního plánu, který poradce spolu s klienty na počátku spolupráce nastavuje.

Výhodou výročních servisů je aktivní diskuse o naplňování cílů, kde je pro klienta poradce oporou a partnerem při řešení běžné agendy, ale i mimořádných situací.

“Naše práce není založena jen na správě produktů. Přinášíme klientům komplexní finanční a ekonomické poradenství, informace o vývoji na trzích a důležité zprávy z oblasti financí, které mají přímý dopad na hospodaření.”

Právní konzultace zdarma

Finance jsou v dnešní době úzce propojené s oblastí ekonomie, daní a práva. Finančníci myslí v souvislostech, proto je pro nás důležité, aby bylo o klienty kvalitně postaráno i v právních záležitostech.

Každý klient získá díky servisnímu poradenství vlastní právní ochranu pro sebe a celou jeho rodinu. Ta zajišťuje okamžitý přístup k více než 50 specializovaným advokátům, lékařům a soudním znalcům, kdy se každý specialista věnuje konkrétní právní oblasti. Oproti pojištění právních rizik neobsahuje žádné výluky a klienti mají jistotu, že jejich požadavek bude vždy řešit kompetentní advokát.

Služba dále zahrnuje konzultaci jakéhokoliv právního problému zdarma, a navíc bezplatné zastoupení v případě nezaviněné dopravní nehody, pracovního úrazu, náhrady újmy na zdraví a vymáhání pojistného plnění. O klienty je tak vždy perfektně postaráno.

Služby domácnosti ušetří tisíce korun

Díky strategickým partnerům obsahuje služba servisního poradenství i souhrnné služby domácnosti. Klientům představíme a necháme vypracovat individuální nabídky, včetně podmínek a nákladovosti. Pokud jsme schopni zajistit kvalitnější a levnější nabídky, zajistíme administrativní úkony a převod. Jedná se o pravidelně hrazené služby, které platí každá domácnost a které poskytují příležitost ke snížení pravidelných nákladů o tisíce korun ročně, jako jsou služby spojené s pronájmem Vašeho bytu, nezávislé energetické poradenství, datové a mobilní služby i například zajištění technických inspekcí nemovitostí před jejich nákupem a mnoho dalších.

A vždy něco navíc!

V deseti nabízených službách se také staráme o komplexní administrativu – od přípravy změnových formulářů, komunikaci s finančními institucemi, hlídání důležitých termínů, vypracování posudků a propočtů, zplnomocněné zastupování a mnoho dalších, smluvně vázaných, služeb. Klientovi jsme vždy k dispozici pro telefonickou, osobní i elektronickou konzultaci.

V nejvyšším tarifu Premium získají navíc aktivní správu investičního portfolia s možností snížení vstupních poplatků při nákupu investičních instrumentů, aktivní správu úvěrových produktů a také vypracování detailního krizového plánu pro rodinu i firmu pro případ nenadálých událostí, včetně evidence majetku, pohledávek a závazků, tedy krizové řešení, které přichází na řadu v případě vážných zdravotních, pracovních nebo životních událostí.

Služba, která dává smysl

Transparentní měsíční či roční platba nás zavazuje k plnění sjednaných služeb. Na poradce jsou kladeny vysoké nároky na vzdělání a přehled o dění na trhu. Cena za služby je spíše symbolická a pohybuje se v rozmezí od 450 do 850 korun měsíčně dle tarifu, který volí klient na osobním setkání.

Klienti si v dnešní době rádi za komplexní služby poradce zaplatí. Vědí, že platba se jim mnohonásobně vrátí zpět v podobě ušetřených poplatků a absence zbytečných sankcí, v optimalizovaných a snížených platbách a široké finanční pomoci odborníka.

Mohou se na poradce obrátit s jednoduchým i náročným dotazem. Zajišťujeme tak klientovi bezproblémový chod osobních i rodinných financí.

 

Pokud Vás naše služba zaujala, obraťte se prosím na svého Finančníka, který Vám zašle bližší informace.