Čechy obchází strašák v podobě nekvalitních korporátních dluhopisů.

Při komunikaci se svými klienty, stejně tak při školením finanční gramotnosti, se velmi často setkávám s názorem, že dluhopisy jsou vnímány jako bezpečný nástroj pro zhodnocení volných finančních prostředků. Že se jedná o mylné tvrzení, pozná velmi brzy mnoho klientů, kteří zainvestovali prostředky do firem, jejichž cíle nebyly od počátku křišťálově čisté.

Jak se v nabídce dluhopisů vyznat a jsou mé peníze v bezpečí?

Očekávání investora je, že k nabízeným úrokům, vypláceným formou kupónu, obdrží na konci zpět i celou částku, kterou emitentovi (ten, který vydává dluhopis) zapůjčil. Mezi emitenty dluhopisů patří státy (státní dluhopisy), obce (municipální, komunální dluhopisy), banky i soukromé společnosti.
Dluhopis je dlužní úpis, kdy půjčuji peníze výše uvedeným institucím a společnostem. Podobně, jako si zjišťuji finanční majetek souseda, který potřebuje půjčit peníze na opravu střechy a podívám se alespoň do insolvenčního rejstříku, zda není v exekuci či insolvenci, měl bych přistupovat i k nákupu dluhopisů. Tedy s rozmyslem, dostupnými informacemi a chladnou hlavou.

V posledních měsících se v České republice výrazně zvýšila právě nabídka podnikových, tzv. korporátních dluhopisů. Jedná se o dluhopisy, které vydávají soukromé společnosti a velmi často nabízej vidinu vysokého zhodnocení. V tomto blogu si představíme základní informace, které Vám pomohou se lépe orientovat v nabídce dluhopisů, které Češi často považují za bezrizikovou investici.

Než si rozklíčujeme samotné nabídky, je dobré si připomenout, co je vlastně dluhopis (obligace, bond). Jednoduše řečeno se jedná o půjčku investorů emitentovi (vydavateli dluhopisu), který Vám za půjčku nabízí úrok ve formě kupónu. Tato půjčka se standardně udává na určité časové období (splatnost dluhopisu), k tomuto datu by Vám měly být finanční prostředky, které jste emitentovi zapůjčil, vyplaceny zpět.

Alarmující stav na trhu s dluhopisy?

Z trhu dluhopisů se stalo v podstatě přeplněné minové pole, kde máte šanci natrefit jak na seriózního emitenta, tak na naprostý odpad, kde můžete přijít o všechny své vložené prostředky. K tomuto stavu negativně přispívá situace, kdy dluhopis může dnes vydat téměř každá soukromá společnost, bez ohledu na její stáří, majetku, odvětví podnikání nebo účetních rozvahách. Reálně tak na trhu narazíte i na dluhopisy, které vydala společnost založená před několika měsíci.

Jak se v nabídce dluhopisů orientovat?

Pokud jste konzervativní investor, na finančních trzích se příliš neorientujete a mezi Vaše koníčky nepatří čtení finančních výkazů firem a dluhopisových prospektů, tak do konkrétních korporátních dluhopisů raději neinvestujte.

Jako první část síta poslouží právě seznam dluhopisových prospektů, vedených ČNB, který najdete zde. V tomto prospektu je velké množství informací, včetně důležitých emisních podmínek, které stanovují, k čemu budou půjčené peníze použité, způsob výpočtu úroku, splatnost dluhopisu apod. Pokud emitenta, který Vám dluhopis nabízí, nenaleznete v tomto seznamu, jedná se skoro s jistotou o tak zvaný „prašivý dluhopis“. Doporučuji dát okamžitě ruce pryč, hrozí, že se spálíte a investice do takového dluhopisu bude obrovským rizikem.

Další částí pomyslného síta je prostudování finančních ukazatelů daného emitenta (společnosti), kde by Vás měly zejména zajímat ukazatele jako je zadlužení firmy, cash flow, zisk nebo úrokové krytí. Tyto ukazatele Vám dají základní představu o finančním zdraví dané firmy a struktuře jejího majetku. Rozhodně není dobrý nápad kupovat dluhopis firmy, která je předlužená. U tohoto bodu je vhodné zjistit, jestli má emitent nějaké dceřiné, či mateřské společnosti. Pokud ano doporučuji nastudovat celou strukturu společnosti. Často se totiž stává, že firmy v rámci koncernu přeposílají peníze, aby dosáhly “lepších” hospodářských výsledků.

Z předchozích bodů je jasné, že o firmě, které půjčujete svoje peníze, budete potřebovat velké množství informací. S tím je spojena další podmínka – firma musí být transparentní a tyto informace Vám poskytnout k analýze. Buď své údaje předkládá spolu s nákupem jejích dluhopisů nebo jsou její výkazy dohledatelné na webových stránkách justice.cz.

Mohu podle úroku poznat dobrého emitenta?

Nabízený úrok může být jedním z prvních signálů o kvalitě emitenta. Většinou platí, že seriózní emitenti se pohybují do hranice 5% výnosu, ale není to pravidlo a rozhodně doporučuji před investicí vždy udělat analýzu společnosti dle odstavců výše. Při kvalitní analýze dokážete najít emitenty, kteří slibují poměrně vysoký výnos (myšleno od 4 do 6 %) a jsou seriózní. Úrokové sazby nad tyto hodnoty jsou poměrně zásadním signálem, že se výrazně zvyšuje riziko Vaší investice a o celou investici můžete přijít způsobem, že firma nedostojí svým závazkům a při splatnosti dluhopisu skončí například v insolvenci.

Kde investovat do dluhopisů a kde ne?

Pokud chcete koupit do svého portfolia dluhopis, udělejte tak raději přes obchodníka s cennými papíry, nebo přes banku. Ostatní způsoby, jako je nákup přímo od emitenta na základě nabídky v e-mailu, nebo od jejích prodejců pouze zvyšuje riziko, že svoje peníze půjčíte buď předlužené společnosti, které již banky nechtějí půjčit prostředky, nebo společnosti, která Vám od počátku obchodu neměla za cíl finance vrátit a její obchodní záměry byly nekalé.

Pozor na názvy vyvolávající jistotu

Na trhu se vyskytují zavádějící názvy, které v budoucích investorech vzbuzují pocit jistoty a důvěry vůči emitentovi. Podíváme se na dva nejčastěji používané případy.

Prvním ukázkovým případem je, že jsou dluhopisy garantované. Tento název znamená, že do dluhopisu vstupuje další firma, jako garant a to v případě kdy emitent nedostojí svým závazkům. Tento způsob garance je zpravidla používán u koncernových firem, kdy se mateřská společnost zaručuje za dceřinou. I takto garantovaný dluhopis může být rizikový, pokud mateřská společnost není finančně zdravá.

Druhým ukázkovým případem je zajištěný dluhopis. Takový dluhopis bývá nejčastěji zajištěný nemovitým nebo movitým majetkem, účtem nebo zárukou. Opět je nutné zjistit v jaké výši a jak jsou dlužné úpisy zajištěny. Není výjimkou, kdy firmy nazývají zajištěným dluhopisem i ten, který značně přesahuje míru nízkého zajištění.

Závěrem

Cílem blogu není pohanit všechny korporátní dluhopisy, ale ukázat Vám, jak se vyznat v obrovské nabídce na finančním trhu s cennými papíry a umět si správně vybrat. Mým záměrem bylo ukázat také to, že dluhopisy nejsou vždy tak konzervativní volbou investice, za jakou se všeobecně považují. Pokud nemáte s investováním žádné zkušenosti a nechcete ztrácet čas složitou analýzou emitentů, doporučuji se přímému nákupu korporátních dluhopisů vyhnout a nakoupit například dluhopisový fond, složený z více typů a druhů dluhopisů, kde se o výběr starají zkušení portfolio manažeři.

V případě dalších dotazů kontaktujte prosím svého Finančníka.