Investice do fondů, aneb OPF či ETF?

Klienti se častěji setkávají s investičními poradci nebo brokerskými společnostmi, které doporučují nákup výhradně tzv. ETF fondů (Exchange-traded funds). Mezi hlavními výhodami uvádí velmi nízkou nákladovost oproti otevřeným podílovým fondům (OPF), které někteří obchodníci až zatracují. Pojďme se společně podívat na klady a zápory obou těchto investičních nabídek.

Co jsou to ETF fondy a jak fungují?

Jedná se o fondy, které na rozdíl od otevřených podílových fondů vydaly svoje vlastní akcie a jsou díky tomu volně obchodovatelné na burze. Každý ETF je souborem několika desítek až stovek cenných papírů, které sledují předem vybraný index svého podkladového aktiva a tím dosahují výnosů. I burzovně obchodovaný fond vydává svůj prospekt, který obsahuje základní informace, složení i záměr. ETF si libovolně volí své podkladové aktivum, kde největší popularitě se v současné době těší fondy navázané na významné akciové indexy.

Jak je to doopravdy s jejich nízkou nákladovostí?

Nákladovost samotného produktu je opravdu výrazně nižší oproti vstupním nebo pravidelným poplatkům OPF. ETF nemá žádné vstupní poplatky (resp. je zde pouze poplatek za transakci daného obchodníka) a management fee je zde zpravidla mezi 0,25% až 0,5% p.a. To je způsobeno především tím, že fond kopíruje index, který nevyžaduje náklady na jeho správu, včetně nákladů na portfolio manažera.

Investiční poradce, který nabídne tento obchod klientovi, to i vzhledem k chybějícímu vstupnímu poplatku činí v podstatě zdarma. Proto se nejčastěji fondy ETF prodávají formou honorářového investičního poradenství nebo nákupu skrze brokera. Odměna odborníkovi za správu financí se může a nemusí pohybovat nad nákladovostí otevřeného podílového fondu. Mezi nejnákladovější fondy z řady OPF se řadí například fondy společnosti Conseq Investments, ale i mnohé další, které účtují klientům náklady i nad 2,5 % ročně.
Nižší poplatek může obchodník s ETF nabídnout ve chvíli, pokud má pod správou velké množství peněz (jednotky až desítky milionů korun) a může si tedy dovolit snížit odměnu za správu financí pod úroveň nákladů otevřeného podílového fondu. O konečné výši nákladů bude rozhodovat celková správa majetku investičního poradce i Vaše výše investice. Většina poradců se zaměřuje na bonitní a afluentní klientelu. Pro retailového zákazníka vznikají takovému poradci náklady ve formě zasílání a hlídání jeho portfolia, a proto se nákladovost může v některých případech dokonce vyšplhat nad náklad otevřeného podílového fondu.

Nevýhody ETF

  • ETF nelze nakoupit za pravidelnou měsíční fixní částku, jako fondy otevřené podílové, investor tak vždy musí nakoupit celý podíl fondu. Např. pokud budete chtít nakoupit akcie SPY (ETF na americký index S&P 500) se aktuálně obchoduje za 220,38 USD/akcie (k datu 1.12.2016). To znamená, že musíte vždy zaplatit minimálně 5.500 Kč za jednu akcii, za nižší částku jej nakoupit nelze. Pokud byste se rozhodli pro investici Kč 7.000,- měsíčně, pak Vám na druhou stranu vždy zůstane zhruba 1.500 Kč měsíčně nezainvestovaných.
  • Je zřejmé, že pokud chce zákazník řešit a dodržet diverzifikaci mezi více investičními nástroji, nebo obchodovatelnými cennými papíry, výrazně se mu navyšuje měsíční pravidelná úložka, např. mezi 10 – 30 tisíci korunami měsíčně. To nám říká, že ETF se pravděpodobně hodí spíše jako jednorázová investice od vyšších investovaných částek.
  • Nevýhodou může být i fakt, že se žádné ETF neobchoduje v české měně. Je zde možnost nákupu pouze v cizích měnách, jako je americký dolar, euro a jiné. V praxi to znamená, že klient může být vystaven i poměrně velkému měnovému riziku.
  • Důvěra a nalezení opravdu schopného investičního poradce nebo brokera, který kvalitně zhodnotí Vaše finance za přijatelných nákladů na správu.
  • Zpětné odkupy drobných investorů jsou předmětem sekundárního trhu. Cena ETF je určována poptávkou a nabídkou a mění se v průběhu celého dne.

Výhody ETF

  • Možnost nákupu zajímavých titulů, dosahování zajímavých zisků.
  • Nižší nákladovost samotného obchodu (bez započtení odměny obchodníkovi).
  • Široká nabídka komoditních, pákových, sektorových a dalších typů ETF.
  • Diversifikace investičního portfolia mezi další investiční nástroje finančního trhu.

Závěrem

ETF mohou být zajímavým doplňkem při diversifikaci jednorázové i vyšší pravidelné investice. Je dobré si uvědomit, že rozhodně nejsou všespásné a nesou s sebou poměrně vysoké riziko. Po započítání honoráře a v případě aktivní správy může ETF vycházet srovnatelně, ve některých případech i hůře, v porovnání s nákladovostí otevřených podílových fondů. Zásada nepředplácet vstupní poplatek nebo ohodnotit poradce/brokera na dlouhé roky dopředu platí u nákupu obou nástrojů současně.

Pokud Vás zajímá problematika investic, neváhejte kontaktovat svého Finančníka.