Konec 100% hypoték

Blíží se doba, kdy banky v ČR přestanou poskytovat hypoteční úvěry se 100% LTV, tedy nutnost počítat při financování nemovitosti s vlastními prostředky. Vzhledem k doporučení ČNB, na které všechny banky pravděpodobně zareagují zrušením 100% hypoték, se výrazně změní hypoteční trh.

Doporučení ČNB s platností od 1.10.2016 stanovuje maximální doporučené LTV na 95 %. Nicméně již nyní většina bank zareagovala tak, že 100% hypotékám dala stopku. Aktuálně jsou na trhu pouze dvě banky, které stále nabízejí hypoteční úvěry do 100 % zástavní hodnoty nemovitosti. Jsou jimi Sberbank a Komerční banka. O tom, kdy tato možnost skončí Vás budeme informovat ihned, jak se k nám dostanou další podrobnosti. Aktuálně je u obou bank možné získat 3 a 5letou fixaci od 2,99 % p.a. u Sberbank, respektive 3,09 % p.a. u Komerční banky.

Další etapa snižování poměru výše úvěru vůči hodnotě zastavované nemovitosti začne 1.4.2017. K tomuto datu ČNB doporučuje bankám snížit hranici na 90 %. Zde již předpokládáme, že zareagují všechny banky a 100% hypotéku nebude možné standardně sjednat. Banky budou moci ve výjimečných případech nabízet i 100% hypotéky, nicméně na tyto úvěry budou potřebovat vyšší kapitálové krytí a takovéto financování se bankám prodraží.

Rovněž od 1.4.2017 budou banky moci poskytovat jen 15 % veškerých úvěrů v rozmezí 80-90 % LTV. To bude mít zásadní dopad zejména na klienty. V tomto pásmu banky dnes poskytují  přibližně 50 % celkového objemu hypotečních úvěrů. Banky tak budou po klientech požadovat větší část vlastních zdrojů.

Spolu s doporučeními ČNB bude od 1.12.2016 účinný zákon 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který reguluje úvěrový trh a klade vyšší požadavky na banky v souvislosti s bonitou žadatelů. Zákon také jasně stanoví podmínky pro informace v reklamě. V kombinaci s doporučením ČNB a zpřísněním zákonných podmínek na poskytování úvěrů můžeme očekávat složitější dostupnost úvěrů na bydlení.

Pozor na refinancování

Banky dle doporučení ČNB nebudou poskytovat 100% hypotéky ani při refinancování. Pro klienty, kteří mají hypoteční úvěr, to může reálně znamenat, že při fixaci kratší než 5 let  a dlouhé době splatnosti nebudou schopni přefinancovat úvěr k jiné bance za výhodnějších podmínek, pokud se významně nezvýší hodnota jejich nemovitosti. Budou tak muset akceptovat podmínky stávající banky. U krátkých fixací a dlouhé doby splatnosti se klientům může stát, že se do fáze, kdy bude možné úvěr refinancovat, dostanou až v 6. roce.

Hypoteční úvěr, 100 % LTV na 2 mil. Kč se splatností 30 let; při úrokové sazbě 3,05 % p.a. dojde k přesunu do 90% hranice LTV až po 5 letech.

Přestože banky nebudou poskytovat hypoteční úvěry jako dnes, lidé mohou dosáhnout na 100% financování bydlení, např. kombinací několika různých úvěrových produktů od více společností. Další variantou je také přistoupení jiného člena rodiny a ručení jeho nemovitostí. Tím se navýší celková hodnota zástavy a klesne LTV. Banka poté nebude mít problém s poskytnutím úvěru.

Při sestavování finančního plánu je důležité se na bydlení připravovat a odkládat si na něj  dostatečné prostředky. Pokud se budete chtít poradit ohledně financování nemovitosti i jiných úvěrových produktů, neváhejte kontaktovat svého finančníka.