Vyznáte se v daňových úlevách z životního pojištění?

S platností od 1.1.2015 byla vydána novela zákona o dani z příjmu ze životního pojištění. Dnes, skoro 2 roky po jejím zavedení do praxe, se ještě často setkáváme s nejasnostmi a otázkami na toto téma. Proto Vám v tomto článku objasníme jaké podmínky musí životní pojištění splňovat, aby dostalo titul daňově uznatelné smlouvy a co dělat, pokud jste se rozhodli smlouvu vypovědět?

Jaké podmínky musí daňově uznatelná smlouva splňovat?

Od 1.1.2015 je jasně specifikováno, jaké parametry musí mít daňově uznatelná smlouva.

  • Smlouva musí být sjednána nejméně do 60 let klienta
  • Smlouva musí být sjednána minimálně na 5 let.
  • Ze smlouvy se nesmí umožnit výběru finančních prostředků v době trvání pojištění

Pokud smlouva některou z podmínek nesplňuje, nemůže nabýt titul daňově uznatelné smlouvy.

To se týkalo i smluv založených dříve, než byla v účinnosti novela zákona. To byl důvod proč začátkem roku 2015 pojišťovny obesílaly stávající klienty dopisy, aby si zvolili, zda chtějí daňově uznatelnou smlouvu a vzdají se možnosti částečného výběru finančních prostředků, či si nechají stávající podmínky s možností vývěru finančních prostředků, ale přijdou o daňovou úlevu.
U nově založených životních pojištění máte možnost se rozhodnout, jestli chcete daňově uznatelnou variantu smlouvy, či nikoliv.

Je lepší zvolit daňově uznatelnou smlouvu, nebo smlouvu bez daňových odpočtů?

Nedá se říct, která varianta je výhodnější. Vždy záleží na vašich cílech a prioritách. Pokud si chcete smlouvu opravdu zachovat do 60 let a chcete využívat i její rezervotvornou složku, tak zvolte daňově uznatelnou variantu.
V ostatních případech doporučuji zvolit daňově neuznatelnou smlouvu.

Co dělat pokud mám daňově uznatelnou smlouvu a chci jí vypovědět?

V takovém případě budete muset smlouvu, maximálně však 10 let zpětně, dodanit a ve svém daňovém přiznání uvést částku, o kterou se snížil základ daně z životního pojištění, do ostatních příjmů dle § 10 zákona o daních z příjmu.

Ilustrativní příklad

Smlouva založena v roce 2009 a vypovězená v polovině roku 2016, využívá maximální roční odpočet z daně 12.000 Kč. To znamená, že za celou dobu pojištění (od 2009 do 2015, poslední rok už nebude využit daňový odpočet) si klient odečetl 72.000 Kč, které bude muset zdanit sazbou daně 15%. Vrátí tedy 10.800 Kč.

V případě nejasností neváhejte kontaktovat svého Finančníka