Upozornění: Změna plátce daně z nabytí nemovitosti

S účinností od 1. 11. 2016 dochází k zásadní změně na trhu s nemovitostmi. Nově je poplatníkem daně z nabytí nemovitosti vždy kupující!

Doposud dle zákona platilo, že se obě strany mohou dohodnout, která z nich daň zaplatí. Běžně se stávalo, že daň byla zahrnována do kupní ceny nemovitosti a tak ji zpravidla platil prodávající.

Pokud obě strany chtějí, aby se úhrada daně z nemovitosti řídila starým zákonem, nestačí podepsat kupní smlouvu do zmíněného data. V tomto případě je nutné, aby do 1. 11. 2016  byl podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Vliv na hypoteční úvěry

Je tedy důležité si mezi prodávajícím, kupujícím a financující bankou ujasnit reálný termín dokončení úvěru a datum podání kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Dle nového zákona již nemůže být daň z nabytí nemovitosti zahrnuta v kupní ceně nemovitosti.

Daň bude nově možné uhradit z hypotečního úvěru. Pozor si ovšem musíte dát na zástavní hodnotu nemovitost. Banka sice umožní navýšení úvěru pro zaplacení daně, ale reálná hodnota zastavované nemovitosti vůči výši úvěru (LTV) se sníží. V praxi to znamená, že žadatelům o úvěr, kteří se u LTV pohybují na hraně, nebude možné tuto částku do úvěru zahrnout. Kupovaná nemovitost by totiž neměla dostatečnou hodnotu pro pokrytí úvěru poskytovaného bankou. Může se také stát, že zástava pro banku bude dostatečná, ale z důvodu navýšení úvěru se žadatel přesune do jiné skupiny LTV a navýší se mu tak úroková sazba.
Více informací k hypotečním úvěrům a LTV v článku: Jak postupovat při financování bydlení za pomoci úvěru

Kdy se daň neplatí?

V určitých případech se daň z nabytí nemovitosti  platit nemusí. Jde zejména o první úplatný převod (prodej) nemovitosti. Například, když kupujete nový byt z developerského projektu, dani z nabytí nemovitosti se zpravidla vyhnete. První úplatný převod novostavby (byt i dům) je od daně osvobozený, pokud se uskuteční do pěti let od okamžiku, kdy je možné ji užívat (obvykle od kolaudace). Totéž platí u prvního úplatného převodu jednotky určené k bydlení, která vznikla nástavbou, přístavbou nebo jinou úpravou původní nemovitosti. Daň nezaplatíte ani v případě převodu majetku družstva do osobního vlastnictví.

Obezřetní tedy buďte zejména při koupi starších nemovitostí, kde bude podle nového zákona daň platit kupující.

 

V případě jakýchkoliv nejasností nebo potřeby rady s nákupem a prodejem nemovitosti se obraťte na svého Finančníka.