Tajemství zisků z dividend

Dnes Vám odhalíme jedno z investičních tajemství, a sice tajemství zisků z dividend.

Mezi nejrozšířenější fondy v České republice patří fondy s Kapitalizační třídou, které veškeré své výnosy reinvestují zpět do fondu. Tím se zvedá hodnota majetku fondu a pochopitelně i cena jednoho podílového listu. Tento typ fondů je dobrou variantou pro dlouhodobou kumulaci kapitálu. To znamená, že po celou dobu investičního horizontu fond zhodnocuje Vaše vložené prostředky a Vy můžete využít času a složeného úročení pro navýšení Vašeho celkového jmění. Variantou, jak si nechat pravidelně vyplácet prostředky, je částečný odkup, kdy se část podílových listů odprodá za aktuální hodnotu a Vám jsou zaslány peníze. Cílem fondu s kapitalizační třídou je tedy dosažení celkového zhodnocení podílových listů.

ID-100232473Dividendová třída se naopak snaží o dosažení pravidelných výnosů formou výplaty dividendy při relativně stabilní hodnotě podílového listu. Tyto fondy tak kombinují investování do akcií společností, které v současnosti vyplácejí nebo kde se v budoucnosti očekává výplata dividend. Zjednodušeně řečeno fond vyplatí na dividendě to, co mu přijde na dividendách od společností v portfoliu, ale hodnota podílového listu je stále určena hodnotou podkladového aktiva na burze, tzn. může standardně kolísat dle vývoje na akciovém nebo dluhopisovém trhu. Dividendy jsou vypláceny nejčastěji ročně, pololetně nebo kvartálně. U některých ekonomicky silných společností se sice nepředpokládá další značný růst hodnoty jejích akcií, zato svým investorům slibují velmi zajímavou pravidelnou dividendu. V praxi se dále můžete setkat i s dluhopisovými fondy v dividendové třídě. Investor tak každý rok obdrží dividendu, která závisí na ročním zhodnocení fondu.

Průběh fondu s dividendovou třídou

Na jednoduchém příkladu si nyní ukážeme, jak v praxi taková investice do fondu může vypadat. Investovat budeme jednorázovou částku Kč 100.000 a předpokládáme, že fond očekává  výplatu 7 % dividendy za rok a zhodnocení vložených prostředků + 0,8 % p.a. Dividenda je v tomto případě vyplácena podílníkovi pololetně.

graf

Modelový graf znázorňující rozdíl mezi dividendovou a kapitalizační třídou fondu při investované částce Kč 100.000, 7% dividendě a 0,8 % zhodnocení vložených prostředků.

Na grafu se zdá, že fond kapitalizační třídy je pro klienty výhodnější, ale musíme si uvědomit, že 3,5 % pololetní pokles byl způsoben výplatou dividendy na účet podílníka (investora). V našem případě se jedná o dividendu ve výši Kč 3.500. Ta je krácena 15 % srážkovou daní, kterou zpravidla odvede investiční společnost. Pokud fond nemá domicilaci v ČR a dividendu pošle nezdaněnou, je povinností investora ji zahrnout do svého daňového přiznání. Čistý roční výnos vyplacené dividendy byl pro investora v tomto příkladě Kč 5.950.

Jeden fond – 2 třídy?

Některé fondy zakládají obě zmíněné třídy, které se liší rozdílným nakládáním s výnosy. Investor si tak může vybrat kapitalizační třídu s cílem dosáhnout maximálního zhodnocení podílových listů, nebo dividendovou třídu s cílem dosáhnout pravidelných výnosů formou výplaty dividendy. Kapitalizační třída tak nevyplácí dividendu a výnosy se odrazí ve zvýšené hodnotě podílových listů. Investiční portfolio složené z více fondů zaměřených na dividendy může obsahovat fondy, které nabízejí obě zmíněné třídy.

Pro koho je pravidelná dividenda vhodná?

ID-100152980Fondy s dividendovou třídou jsou vhodné pro investory, kteří chtějí pravidelně obdržet rentu z výnosu. Není tedy vhodná pro investory, kteří svoje počáteční bohatství budují. Pro ně může být zadostiučiněním nabídka dividendových fondů s kapitalizační třídou. Jedná se o fondy, které se zaměřují například na velké evropské společnosti s pravidelnými výplatami dividendy.
V některých ohledech a úsecích trhu může pravidelně vyplácená dividenda zmírnit negativní vývoj trhů. Pokud by si Vaše investice meziročně pohoršila o 2 %, vyplacená dividenda ve výši 7 % může i tak zajistit kladné zhodnocení. V případě, že si necháváte dividendu zasílat na účet, Vaše podkladové aktivum poklesne o 2 procentní body a následující období bude dividenda počítána z 98 tisíc korun. V případě kapitalizační třídy dosáhl fond i přes pokles 5 % meziročního zhodnocení.

Nabídka fondů v ČR

V České Republice existuje několik společností, které umožňují nakoupit světové fondy umožňující výplatu pravidelných dividend. Zákazník může vybírat z nabídky mnoha světových společností i z obou tříd – tedy fondů s kapitalizační i divididendovou třídou. Pozor by si měl dát investor i na skutečnost, že v nabídce je mnoho fondů, které v názvu obsahují slovo „Dividend“, ale dividendu jen akumulují.

Mezi nejznámější fondy se řadí zejména:

 • Aberdeen Global – European Equity Dividend Fund (USD)
 • Fidelity Funds – Global Dividend Fund EUR (hedged)
 • Franklin European Dividend Fund (EUR)
 • NN (L) Global/European High Dividend (EUR)
 • Parvest Equity High Dividend Europe / Pacific (EUR)

Dále může Vaše porfolio obsahovat:

 • ČSOB private banking – ČSOB Vyvážený dividendový
 • ČSOB Akciový fond dividendových firem (CZK)
 • Generali Investments – Fond korporátních dluhopisů
 • ING IM – ING International Czech Equity / Bond Class P
 • Raiffeisen investiční společnost – Fond dluhopisové stability

Široké zastoupení mají fondy Pioneer Investments:

 • European Equity Target Income (EUR, ale fond hedžovaný i CZK)
 • Global Equity Target Income (EUR / USD)
 • Emerging Markets Corporate Bond (EUR)
 • Euro Strategic Bond (EUR)
 • Emerging Markets Bond 2019 (EUR, i hedžovaný v CZK)
 • Euro Financials Recovery 2018 (EUR)
 • Global Multi-Asset Target Income (hedžovaný v CZK)

Doporučení na závěr

Fondy s dividendovou třídou jsou velmi zajímavou variantou pro investory, kteří hledají zajímavé zhodnocení a zároveň si přejí obdržet pravidelnou rentu. Při investování do dividendového fondu nebo složeného dividendového portfolia je důležité si připomenout možnou volatilitu podkladového aktiva, tedy kolísání hodnoty vložených prostředků. Dále je vhodné dodržet investiční profil zákazníka a plánovanou dobu investice. Nesmíme zapomenout také na diversifikaci a studium klíčových informací pro investory, kde se zákazník dozví nejen teritoriální a sektorovou orientaci fondu, informace o profilu fondu a rizikovosti, ale i informaci o výplatě dividend.

Výhody

 • Pravidelná roční nebo pololetní výplata dividendy
 • Investice již od Kč 50.000,- jednorázové částky
 • Vysoká likvidita v případě částečného/úplného odkupu
 • Při dodržení podmínek (vyjma dividend) jsou výnosy osvobozeny od srážkové daně

Rizika

 • Dividendové třídy s výplatou jsou zpravidla jen pro jednorázové investice
 • Riziko volatility (kolísání) investice
 • 15% srážková daň u vyplacených dividend
 • Při nákupu fondu v cizí měně podstupuje investor měnové riziko

V případě Vašeho zájmu investovat nejen do dividendových fondů se obraťte na svého Finančníka.