Představení nového partnera: Artesa, spořitelní družstvo

V rámci skladby portfolií, zhodnocujících volné finanční prostředky, představujeme našeho nového partnera. Artesa nabízí v době nízkých úrokových sazeb možnost vyššího zhodnocení při nízkém riziku.

Artesa, spořitelní družstvo je finanční institucí s družstevní právní formou založenou na základě zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech. Je držitelem řádné licence České národní banky umožňující zhodnocovat peněžní prostředky občanů, podnikatelů a organizací. Spořitelní družstvo Artesa má dlouhodobě stabilní ziskové hospodaření.

Vyšší úrokové sazby může Artesa nabídnout zejména díky svému nízkonákladovému modelu podnikání a zisku z poskytování úvěrů od 6,9 % p.a právnickým osobám.

Profil společnosti:

 • Základní členský vklad: 1.000 Kč
 • Auditor: KPMG Česká republika
 • Počet členů: 3200
 • Základní kapitál: 638 mil. Kč
 • Celková aktiva: 3,48 mld. Kč
 • Objem depozit: 2,66 mld. Kč
 • Objem úvěrů: 2,50 mld. Kč
 • Kapitálová přiměřenost: 27,38%

Nabídka společnosti:

Artesa spořitelní družstvo funguje obdobně jako banka a je držitelem licence ČNB. Vklady občanů i firem jsou u spořitelního družstva stejně jako u bank pojištěny do výše 100% vkladu a maximální částky 100.000 Eur. Toto pojištění se vztahuje i na budoucí zhodnocení v podobě úroků. Artesa je zajímavá především svou nabídkou zhodnocování vkladů za pomoci termínovaných účtů, které nabízí jak občanům, tak podnikatelským subjektům.

Termínovaný vklad STANDARD

 • Pevná úroková sazba – jistý a předem známý výnos po celou dobu vkladu
 • Výnos připsán vždy na konci upisovacího období
 • Minimální výše vkladu 20.000 Kč
 • V českých Korunách je možné využít vkladovového období již od jednoho měsíce
 • Předčasné ukončení je zpoplatněno

Úrokové sazby STANDARD:

Artesa_1

Termínovaný vklad BONUS

 • Pevná úroková sazba po celou dobu vkladu
 • Výnos je připisován ročně na běžný účet klienta
 • Minimální vklad 50.000 Kč
 • V průběhu vkladového období lze vybrat až polovinu prostředků bez poplatku (max. 20 % ročně) – v roce, kdy je proveden výběr, dojde ke snížení úrokové sazby

Úrokové sazby BONUS:

Artesa_2

Termínovaný vklad PREMIUM

 • Pevná úroková sazba – výnos je vyplacen předem po založení vkladu
 • Úrokový výnos ve výši až 15 % je převeden na běžný účet klienta a lze s ním okamžitě disponovat
 • Minimální vklad 20.000 Kč
 • Předčasné ukončení je zpoplatněno a rovněž je snížena úroková sazba

Úrokové sazby PREMIUM:

Artesa_3

Kromě termínovaných vkladů nabízí Artesa také spořicí účty pro občany a zmíněné úvěrové produkty pro podnikatele.

Členské vklady:

Členství ve spořitelním družstvu je dle zákona o spořitelních družstvech podmíněno zaplacením povinného členského vkladu, který je ve výši 1.000 Kč. Z každého termínovaného vkladu je zároveň oddělen další členský vklad v podobě 10% – 1.000 Kč. Veškeré členské vklady jsou po ukončení členství v družstvu vráceny a po dobu členství jsou zhodnocovány podílem na zisku družstva. Výše členských vkladů také určuje majetkovou účast v družstvu.

Artesa plánuje do konce roku 2017 transformaci na banku. V případě změny typu právnické osoby zůstanou veškeré produkty klientů zachovány v nezměněné podobě a členské vklady budou navráceny. Klienti si také mohou zvolit okamžité vyplacení jejich prostředků včetně úroků v aktuální výši. Jednou z variant je také převedení členského vkladu na podíl v podobě akcií nově vzniklého subjektu.

Doporučení na závěr:

Termínované vklady od Artesy jsou jistě velmi zajímavou alternativou k běžným bankovním produktům, které se svým zhodnocením nemohou spořitelnímu družstvu vyrovnat. Zhodnocením překonávají i stavební spoření, na které je připisována státní podpora. Je důležité si zapamatovat, že při využití termínovaného vkladu jsou prostředky uloženy na předem stanovenou dobu a jejich výběr je zpravidla vázán na smluvně daný poplatek.

Výhody:

 • Vyšší úrok, který snadno překoná inflaci
 • Zhodnocení členských vkladů podílem na zisku družstva
 • Pojištění vkladů
 • Možnost výběrů v průběhu trvání vkladu (termínovaný vklad BONUS)

Nevýhody:

 • Lze vložit pouze jednorázový vklad
 • Nízká likvidita – prostředky jsou vázané na předem stanovenou dobu
 • Výnosy jsou sníženy o 15% daň z příjmu

V případě, že si přejete zařadit produkt spořitelního družstva Artesa do svého portfolia, nebo spočítat pro Vás konkrétní nabídku na zhodnocení finančních prostředků, kontaktujte svého Finančníka.