Úrazovka na den? Cestovní pojištění pro Českou republiku

Včera se na mne obrátila klientka s dotazem, zda je možné se zajistit na jeden den pro případ úrazu při lyžování v České republice. Klasické rizikové pojištění nelze uzavřít na pouhý jeden den, ale můžeme pro tyto účely využít cestovní pojištění. Každého nyní napadne, že cestovní pojištění slouží k pojištění cest do zahraničí a kryje především léčebné výlohy. V připojištěních však nabízí i zajištění pro případ úrazu, odpovědnosti, storna cesty nebo pojištění ztráty zavazadel a jiných rizik.

Většina pojišťoven má ve své nabídce cestovní pojištění. My se společně podíváme na ty pojišťovny, které nabízí možnost zajištění v České republice. Pro modelový příklad jsem použil rodinu, kterou tvoří 2 dospělé osoby a jedno dítě. Jejich požadavek je pojištění na jeden den pro případ úrazu spojeným s lyžováním nebo snowboardingem a pojištění občanské odpovědnosti.

Oproti klasickému pojištění do zahraniční nemáte u tuzemského cestovního pojištění na výběr z více variant, výjimkou je Kooperativa pojišťovna, a.s., která nabízí dvě. Pokud se bavíme o výši limitů, tak nejsou nikterak závratné a z hlediska vážného nebo lehkého úrazu nemusí pokrýt ani náklady s úrazem spojené.

Srovnání nabídek cestovního pojištění pro Českou republiku

Verzi s komentáři a dodatečným vysvětlením si můžete zobrazit zde.

Z analýzy je patrné, že většina pojišťoven Vás v rámci cestovního pojištění nezajistí na denní odškodné úrazem, ale spíše je využíváno tělesné poškození úrazem. Oproti tomu limity občanské odpovědnosti, pokud byste zavinili na trati nehodu, jsou téměř ve všech pojišťovnách, nabízejících tuzemské pojištění, dostatečné. Ceny pro tříčlennou osobu v případě úrazů a odpovědnosti korespondují s nabízeným pojistným plněním.

Je důležité si uvědomit, na jaké sporty se dané pojištění vztahuje. I cestovní pojištění obsahuje výluky, tj. soupis případů, ve kterých nevzniká nárok na pojistné plnění. Například při lyžování a cyklistice se musíte držet na vyznačených sjezdovkách a cestách, neužívat alkohol a dodržovat pokyny vlekařů.

Doporučení na závěr:

  1. Před sjednáním si srovnejte nabídky jednotlivých pojišťoven. Například na dvoutýdenní pobyt se mohou nabídky lišit i o stokoruny. Vždy si projděte podmínky, abyste později předešli rozčarování z neplnění pojišťovny.
  2. Jsou Vaše cesty a výlety častější a chcete zároveň ochránit svůj příjem? Sjednejte si „klasické“ rizikové pojištění, kde si budete moci zvolit typy připojištění i jednotlivé limity. Popř. využijte tuzemské cestovní pojištění jako doplněk k rizikovému pojištění.
  3. Pokud máte pojištění domácnosti, nemovitosti nebo samostatně sjednanou smlouvu, můžete využít připojištění odpovědnosti v běžném občanském životě jako součást těchto pojištění.