Jak sestavit svůj rodinný rozpočet

Mezi základní rady finanční gramotnosti nepochybně patří sestavení a následné naplňování rozpočtu. Jedná se o soupis platební bilance vašich celkových příjmů a výdajů. To se lehce řekne, ale hůře realizuje. Proto jsem vám nejdůležitější body sepsal do přehledného návodu.

Proč je dobré pracovat s vaším rozpočtem?

Podle průzkumů má v současné době třetina rodin problém vyjít se svými financemi a dokonce každá druhá rodina není připravena na nenadálé výpadky příjmu. Rodinný rozpočet však s tímto problémem dokáže výrazně pomoci. Je to plán, jehož vytvoření a naplnění vede k efektivnímu fungování jednotlivce i rodiny po ekonomické i duševní stránce. Bilancí snižujeme riziko zadlužování a předcházíme následkům spojeným s nenadálými výdaji. Doporučuji rozpočet pravidelně upravovat a revidovat minimálně 1x ročně nebo v případě jakékoliv výraznější finančních změn, jako je navýšení příjmů nebo nárůst pravidelných měsíčních výdajů.

Jak vytvořit rozpočet?

Tvorba rozpočtu u rodiny je na stejném principu jako u firem, či státu. Spočívá v zapsání veškerých platebních transakcí za určité časové období. K tomu vám bohatě poslouží tužka a papír nebo tabulkový generátor (například excel, mobilní aplikace apod.). Stát bohužel v současné době nejde rodinám příkladem vlivem pravidelného schodkového rozpočtu. Vy se však snažte každý měsíc i rok skončit v zelených číslech a jít tak naopak státu příkladem.

Aby byl váš rozpočet efektivní, je potřeba sepsat veškeré vaše výdaje a příjmy. Ideální je sestavovat rozpočet na základě měsíční bilance. Některé výdaje a příjmy jsou však nepravidelné (pojistka za auto, prémie v práci, doplatek plynu apod.). Ty doporučuji buď sepsat v ročním rozsahu, nebo s nimi pracovat jako s měsíční položkou, tj. celkovou roční platbu vydělím počtem 12 měsíců. Pro začínající rozpočtáře není ostudou každý měsíc například do obálky nebo na zvláštní spořící účet odkládat vypočtenou částku na jednoroční platby.

První měsíc je rozhodující

file9581279077716Pokud jste již všechny příjmy a výdaje podrobně sepsali, druhým krokem je pokusit se po dobu 1 měsíce sledovat i ostatní platby, které mohly vašemu prvotnímu sepsání uniknout. Jedná se například o položky za parkovné, pravidelné platby za kávu s kamarádkou nebo návštěvu restauračních zařízení s přáteli. Po prvním měsíci se váš rozpočet ještě více přiblíží vašemu reálnému finančnímu životu.

U příjmů se zaměřte i na možné benefity a nepravidelné příjmy v podobě možných odměn. Nezapomínejte, že nepravidelné nebo negarantované příjmy jsou spíše bonusem a nelze s nimi v konečné bilanci 100% počítat.

Co mi vyšlo?

Po sestavení plánu vám vyjde výsledná bilance a vy zjistíte, jak si finančně stojíte.

Pokud vám peníze schází, tak v měsíční bilanci spadáte do kategorie dlužníka. Z krátkodobého hlediska se dá i v této situaci chvíli vyžít a čerpat z dřívějších rezerv, nicméně z dlouhodobého hlediska je tento stav zničující a můžete se dostat do velkých problémů. Abyste přežili, budete si nejspíše půjčovat a postupně budete v dluhové pasti, kdy si na splátky úvěru půjčíte další úvěr a tak dále. Na tuto situaci je potřeba najít co nejrychleji řešení např.: zvýšit příjmy, konsolidovat stávající úvěry nebo omezit výdaje.

Lidé, kteří mají výdaje stejné jako jsou jejich příjmy, se nazývají spotřebiteli. Jejich bilance je tedy nulová. Výhodou je, že se dokáží uživit a nezadlužují svou budoucnost, problémem zůstává, že si například nevytváří rezervy nebo neodkládají finance do budoucna – nespoří. Pokud váš rozpočet totiž vychází nulově, ale strana výdajů obsahuje i programy na pravidelné odkládání financí, například spoření, tvorbu rezervy na účtě, investice nebo penzijní fondy, patříte do třetí kategorie.

Tou jsou investoři. Sem patří všichni lidé, kterým vychází kladná bilance, tj. jejich příjmy jsou vyšší než jejich výdaje. Tito lidé jsou zpravidla připraveni na nenadále události a spoří si na nejrůznější finanční přání a cíle. Nicméně i tito lidé pravidelnou kontrolou svého rozpočtu mohou odhalit nejrůznější zbytečné náklady. Zůstává na každém z nás, jak se v případě kladné bilance zachováme a nechme na lidech, zda-li si své vydělané peníze užijí hned, nebo si je odloží na budoucnost, nebo zkombinují oba uvedené pohledy.

Jak pracovat s finanční bilancí?

file0001893938572Z vlastní praxe vím, že v mnoha rozpočtech zbývají stovky i tisíce korun. Současné ekonomice se až na výjimky poměrně daří a Česká republika před nedávnem zaznamenala i téměř nejnižší nezaměstnanost v rámci Evropské unie. S některými lidmi po sestavení rozpočtu “najdeme” i další nové prostředky, které se například ztrácely v nevýhodných programech nebo nevyužívaných službách.  Další lidé se po sestavení rozpočtu dokonce propracují z pozice dlužníka na pozici investora! Ano, evidence příjmů a nákladů má až magickou moc a musím poznamenat, že i její další nutné naplňování, vede k výrazným ekonomickým a životním změnám.

Dalším krokem je umění správného zacházení s přebytkovými penězi. Práce s přebytkem je někdy o mnoho těžší, než vyrovnávání záporných rozpočtů. Jednou z možností je neomezená tvorba rezervy.

Někteří lidé se mi svěřují, že při tvorbě rezervy vlastně “schovávají přebytečné peníze sami před sebou” a tím vytvářejí finanční zisk. Druhým úhlem pohledu jsou budoucí cíle a vize, které lidé mají. Pokud mám například motivaci koupit si nové vozidlo a rozhodl jsem se jít cestou spoření a nikoliv leasingu nebo úvěru, pak vím, že si musím odkládat určitou měsíční částku po dobu několika let a tento cíl si splním.

Ostatně jak zmiňujeme na našich stránkách: “Nejbohatší lidé nejsou vždy ti s nejvyššími příjmy, ale všichni ti, kteří dokáží rozpoznat výhodnost jednotlivých nabídek, znají své možnosti a mají všeobecný přehled.”

Příklad na závěr:

Po sestavení platební bilance a prozkoumání výdajů našla rodina zbytečné výdaje ve výši 1.500 korun měsíčně. Tyto peníze se rozhodla odkládat formou pravidelného investování. Finance  investovali po dobu 20 let s průměrným zhodnocením 5% . Ke státní penzi si tímto krokem připravili Kč 600.000,- vlastních prostředků (360.000,- bylo reálně vloženo a 240.000,-vynesly kladné úroky a investování formou složeného úročení).

Závěrem:

Člověk tráví mnoho času v práci vyděláváním peněz. Tvorba rozpočtu a jeho pravidelná kontrola může ušetřit stokoruny i desetitisíce. Pokud se chystáte k tvorbě rozpočtu, nezáleží jestli jste nyní dlužník, spotřebitel nebo investor. Důležité je, kde se chcete za několik měsíců dlouhodobě nacházet.