Jak spořit na penzi?

V posledních letech slýcháme, že bychom si měli spořit na penzi, že důchody nebudou a pokud ano, tak velmi malé. To je pravda! Mě jen udivuje, že se málokdo snaží lidem ukázat možnosti, jak na penzi opravdu spořit. Zdali přes “DPS”, tedy produkt doplňkového penzijního spoření, nebo jinými variantami, jako jsou například investice, stavební spoření, nebo „staré dobré“ penzijní připojištění?

funny_bookKam tedy odkládat své peníze?

Tak tuto otázku si pokládá velké množství lidí. Produkt doplňkového penzijního spoření patří do tzv. třetího pilíře spoření na penzi, tedy mezi produkty pro klienty dobrovolné a státem podporované. Prvním pilířem jsou povinné odvody na penzi formou sociálního pojistného, a nedávno zavedený druhý pilíř nám aktuálně ruší vláda.

DPS od 1.1.2013 nahradil svým názvem a podmínkami oblíbené penzijní připojištění, které má v České republice uzavřeno přes 4 miliony lidí. Tento nový produkt přichází zejména se změnou doby spoření, která je nově nastavena až do důchodového věku. Produkt je tedy pro vás připraven k výběru bez sankcí při vašem státním nároku penze. Obdržíte všechny vaše naspořené finance, státní příspěvky zmíněné níže v tabulce i zhodnocení vámi zvoleného penzijního fondu. Můžete si vybrat mezi pravidelnou měsíčně zasílanou platbou nebo jednorázovou výplatou.
Mezi nevýhody DPS i penzijního připojištění patří jejich výpovědní lhůta – nejde tedy o produkty, na kterých držíme měsíční rezervy. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a při nedodržení doby spoření získáte zpět ve většině případů jen vámi vložené finance. V případě doplňkového spoření mohou vaše finance i krátkodobě poklesnout vlivem zvolené investiční strategie.

Velice významný faktor je, jak vysokou částku do tohoto produktu vkládáte, protože stát poskytuje státní příspěvky v závislosti na měsíčních splátkách. Tato hodnota se pohybuje v rozmezí 90 do 230 korun, přičemž 230 korun dostanete za 1 tisíc korun měsíčního příspěvku. Dále stát nabízí daňové výhody, vztahující se na výši měsíčního příspěvku od 1 do 2 tisíc korun. Platíte-li do DPS 2.000 korun měsíčně, využíváte maximálně veškeré bonusy, které tento produkt nabízí. (viz tabulka níže) Samozřejmě můžete přispívat i více, ale musíte počítat s tím, že nad tuto částku nedostanete žádné příspěvky od státu ani vyšší daňové zvýhodnění. DPS je tedy optimální, pokud do něj chce platit do 2 tisíc korun měsíčně, máte vedle tohoto produktu finanční rezervu na nečekané výdaje a nepředpokládáte, že byste chtěli tento produkt zrušit či vybrat do vašeho důchodového věku.

Ukázka spoření zaměstnance*V případě kladného základu daně si může OSVČ odečíst až 12 tisíc korun ročně.
** Do ročního finančního efektu jsou započteny pouze státní příspěvky a finanční výnos z daňových úlev. Nekalkulujeme zde s výnosy penzijní společnosti a investiční strategie.

 

Investice?

Další možností je spoření na penzi skrze investice na kapitálovém trhu. Tato možnost je spíše na dlouhodobější horizont, abyste eliminovali možnou volatilitu, tedy kolísání hodnoty vašich aktiv. Minimální dobu investování doporučuji u akciových titulů alespoň na 7 a více let a vůbec nejdůležitější je volba investiční strategie. Rozhodnutí investovat a tak zajistit svou budoucí penzi se také hodí více pro mladší ročníky, které se chtějí určitým způsobem zabezpečit na penzi, ale nemají naplněnou finanční rezervu a je pro ně důležité mít možnost část prostředků v případě nouze vybrat a pracovat s nimi. Tato možnost je vykoupena faktem, že na investice stát nepřispívá žádným finančním příspěvkem. Oproti tomu jsou ale investice pro fyzické osoby po 3 letém daňovém testu osvobozeny od platby daně z příjmu, tedy 15% z celkové hodnoty vašeho výdělku, platby státu, která může být v konečném důsledku i v řádech desítek tisíc korun!

U přípravy financí na penzi se nemusíte omezovat na maximální částku, ale doporučení je investovat alespoň 10 % z vašeho měsíčního příjmu pravidelně do budoucna tak, aby to pro vás bylo v penzi zajímavé.

Stavební spoření?

Další z mnoha způsobů přípravy penze je spoření přes stavební spoření. Možná si říkáte, jak využít tento produkt na důchod? Omezení stavebního spoření pouze na účely bytové otázky není v zákoně obsaženo. Pokud máte do penze například 6 let, ideálně nastavte stavební spoření na částku Kč 1.700 korun měsíčně. Potom bude váš výnos zhruba 2 – 2,5 % na šestiletém časovém horizontu po odečtení základních poplatků a to s minimálním rizikem. A jak jsem k takto relativně vysokému číslu došel? Stavební spořitelna vám v současné době garantuje zhodnocení okolo 1 %, dále státní příspěvek činí 10 % z roční vložené částky na 1 rodné číslo, ale maximálně 2.000 korun za daný kalendářní rok. To znamená, že nejvýhodnější je do stavebního spoření vložit 20.500 korun i na náklady spojené s vedením smlouvy.  Se stavebním spořením je bohužel opět spojena dlouhá výpovědní lhůta tří měsíců a pokud ho zrušíte dříve jak 6 let od založení (tzv. vázací lhůta), budou vám státní příspěvky a zhodnocení z nich odebrány.
Při spoření Kč 1.700,- měsíčně po dobu 6 let můžete očekávat částku okolo 145.000 korun.

Pojištění na penzi?

Bohužel často používaným způsobem je v České republice spoření přes investiční životní pojištění (IŽP). To převzalo vládu kolem roku 2007 nad kapitálovým životním pojištěním, kde byly rodiny po léta zvyklé spořit své finance mnohdy s garantovaným výnosem a jistotou vyplacení prostředků po konci trvání smlouvy.
Nákladovost investování v dnešních životních pojištěních je velmi vysoká. Jak při založení programu – cca 180 % ročního pojištění, tak i následném vedení investičního portfolia v pojištění. Pojištění má pojišťovat, investice investovat, spoření spořit. Mezi negativa patří zejména dvojí poplatkovost, kdy platíte jak pojišťovně, tak ještě skrze ni investiční společnosti za zprostředkování obchodu s cennými papíry. Dnešní pojišťovny si zřizují na správu vašich aktiv externím způsobem právě renomované investiční společnosti. Zaplatíte tedy vstupní poplatky, následné vedení, poplatky za výběry, přesuny podílových jednotek, změnu alokace portfolia apod.

Rady na závěr:

Variant, jak spořit na vaši penzi, je opravdu mnoho a jednotlivé strategie se mohou doplňovat a provazovat. Příprava na penzi se liší v závislosti na vašem datu narození, přesném odchodu do penze, početnosti vaší rodiny i výši státní penze. Jisté zůstává to, že vlivem času a nízké porodnosti bude nucen stát každým rokem získat na penzijní účet čím dál tím více peněz. Pokud se to státu podaří, pak v penzi dostanete podobný důchod, jako dnes vaši rodiče či prarodiče. Pokud ne, přistoupí nejen ke snížení penzí, ale i k prodloužení věku odchodu do důchodu. Ten z vás, kdo bude mít v 65 letech naspořenou dostatečnou částku, nemusí čekat na pokyn státu, ale může jít předčasně do penze a žít z vlastních úspor. Mějte budoucnost ohledně vaší penze pevně v rukách právě vy.