Úvod do úrazového pojištění

Pojištění je v dnešní době velmi skloňované slovo, obzvláště to životní a úrazové. Spousta lidí žije v domnění, že jsou plně jištěni pro případy úrazu, nemoci či invalidity. Tímto článkem otevírám téma zajištění příjmu a ukázku, jak postupovat při sestavování komerčního pojištění. Dnes se budeme soustředit zejména na rizikové pojištění zaměřené na úrazy. V dalších článcích si detailně rozebereme jednotlivá připojištění, která se na trhu vyskytují.

Jak a z čeho by se mělo úrazové pojištění sestavovat?

Začněme u krátkodobých úrazů, které se nejčastěji řeší formou „pojištění za nezbytnou dobu léčení“ (neboli denním odškodným) se sedmi či více denní karenční lhůtou (karenční doba znamená, že úraz musí mít dobu léčení delší než sedm dnů, je-li tomu tak, potom většina pojišťoven plní od prvního dne zpětně), nebo pracovní neschopností způsobenou následkem úrazu, která je u většiny pojišťoven nejdříve možná až od 14. dne neschopnosti, ale existují na trhu i připojištění pracovní neschopnosti úrazu již od 1. dne. Rozdíly jsou i ve výplatách obou částek, kdy u úrazu a čerpání odškodného za úraz nepodléhá nutnosti být doma na pracovní neschopence a obráceně.

Než si však budete zakládat tato připojištění, je důležité si uvědomit, zda je potřebujete. Jak to myslím? To vám teď ukážu na příkladu.

Příklad

Náhradový poměr je cca 40 % z hrubého příjmu při dvou měsíčním trvání pracovní neschopnosti (4 – 14 den 50 %, 15+ dnů 38 % z hrubé mzdy).

 

Z tabulky uvedené výše jde dobře naznačit, kdo by měl mít rozhodně zajištěný svůj příjem svůj příjem v případě krátkodobého úrazu a kdo ne. Svou roli zde hraje také naspořená rezerva, věk klienta a jeho pracovní zařazení, které má u některých komerčních připojištění přímý vliv na výši pojistného.

Honza – má i při náhradovém poměru dostatek financí na to, aby mohl v pořádku fungovat. Proto u něj není nezbytně nutné, aby byl zajištěný na krátkodobé úrazy. Skutečnost úrazu neovlivní zásadním způsobem jeho finanční přežití.

Tomáš – o 3 tisíce korun nestačí náhradový poměr, proto by měl mít zajištěný svůj příjem například formou komerčního připojištění minimálně částkou, odpovídající chybějícím financím. V tomto modelačním případě 100 Kč za každý den úrazu.

Michal – by měl při úrazu vážné finanční problémy, proto si musí zajistit skoro 50 % svého příjmu. U Michala bych doporučoval minimálně 300 Kč / den.

Další kapitolou pracovní neschopnosti úrazem je – pracovní úraz.

Jste-li zaměstnanec, pojišťovna vám v tomto případě nebude vyplácet nic, jelikož 100 % příjmu má povinnost vyplácet zaměstnavatel. Pojištění proti pracovnímu úrazu je ve výlukách plnění komerčních pojišťoven.

U OSVČ je to jiné, zde komerční pojišťovna plní. Důvod je prostý, osoba samostatně výdělečně činná nemá nikoho, kdo by jí ušlý zisk vyplatil, a tak komerční pojišťovny přistoupily k tomuto kroku. To je důvod, proč je pro OSVČ pracovní neschopnost úrazem vhodné připojištění.

Trvalé následky úrazu

V úrazovém pojištění by se za žádných okolností nemělo zapomínat na připojištění trvalých následků úrazu. U tohoto typu připojištění se už nebavíme o částkách, kdy nám vypadne jeden či dva měsíční příjmy, ale zde se jedná o úrazy a jejich následky, jež vám omezí životní standart většinou po zbytek života. Proto je cílová částka, na níž se má toto pojištění nastavovat, zhruba někde okolo deseti násobku ročního výdělku. Ano, jedná se o vysokou částku a k jejímu vyplacení pomůže i volba  progresivního plnění ze strany pojišťovny. O co se jedná? Progresivní plnění v praxi zjednodušeně znamená: čím vážnější úraz se vám stane, tím vyšší plnění získáváte. U těch úrazů, které například vyžadují úpravy vašeho bydlení, získáváte větší částku pro jejich realizaci. Většina pojišťoven progresivní plnění nabízí, některé povinně, některé volitelně. Také každá pojišťovna volí jiný způsob výpočtu a jiný násobek ze základní částky. Vždy dbejte na to, aby vám poradce do pojištění tuto složku zahrnul. Jedná se o zajištění v řádech desítek, maximálně stokorun měsíčního pojistného, které vám mohou v případě nenadálé události zajistit finanční standard.

Poslední úrazové připojištění je připojištění invalidity úrazem.

Lidé si všeobecně více pojišťují úrazy než nemoci. Pokud si invaliditu vůbec pojistí, tak většinou je to právě invalidita úrazem. Naopak invaliditu nemocí zpravidla vynechávají ze svého pojištění proto, že je v měsíční platbě pojistného příliš nákladná. Ano, pojištění invalidity úrazem je velmi levné. Proč? Protože úrazy jsou příčinou invalidity pouze asi jen z 5%, proto být pojištěný jen na invaliditu následkem úrazu je nedostatečné, ale o tom někdy příště.

Pravdou také je, že v trvalých následcích úrazu se nachází i 95 % úrazů, které najdete i v invaliditě úrazem. Mít „proplacenou“ invaliditu úrazem je však závislé na státu a jeho potvrzení o výši invalidního důchodu. Trvalé následky posuzuje výhradně komerční pojišťovna.

Poučení na závěr:

Nastavení pojištění není vůbec tak jednoduchá operace, jak se může na první pohled zdát. Nemluvím o tom, že každá společnost se zaměřuje na určitý typ připojištění má vlastní výluky, kdy z pojištění částku neplní a výše platby se pohybují i v řádech tisícikorun. To je důvod, proč byste měli založení nebo změny konzultovat s odborníkem. Ten vám po detailní analýze a znalosti vašeho příjmu doporučí optimální řešení nastavení vašeho úrazového pojištění.